Χημική σύσταση του κυττάρου

Η χημεία της ζωής

Μακρομόρια

Βιολογικά μακρομόρια

 

 

  • Πρωτεΐνες

Μία σύντομη παρουσίαση για το τρόπο σύνδεσης των διαδοχικών αμινοξέων    


 

  • Νουκλεϊκά οξέα

Τα μόρια που κωδικοποιούν τα μυστικά της ζωής


 

  • Υδατάνθρακες

Η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας του κυττάρου  


Ασκήσεις

Loading...