Αισθητήρια όργανα – αισθήσεις

1.

Ο οφθαλμός αντιδρά σε αμυδρό φωτισμό:




2.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαθλαστική συσκευή;




3.

Τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα βρίσκονται:




4.

Το όργανα του Corti εντοπίζεται:




5.

Η γευστική οδός συνιστάται από:




6.

Η βιταμίνη που συμβάλλει στην όραση:




7.

Η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας βρίσκονται:




8.

Το λευκό του ματιού είναι:




9.

Ο αναβολέας μεταδίδει τις παλμικές κινήσεις αρχικά:




10.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη δεν είναι ορθό;




11.

Οι ακουστικές κηλίδες βρίσκονται:




12.

Με τη συστολή των μυών του ακτινωτού σώματος επιτυγχάνεται:




13.

Η καταστροφή του αιθουσαίου νεύρου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στην αίσθηση:




14.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα συνδέει τον ρινοφάρυγγα με:




15.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει σε μηχανοϋποδοχείς;




16.

Για την εστίαση ενός αντικειμένου σε απόσταση μικρότερη των 6 m είναι απαραίτητη:




17.

Τα ραβδία του αμφιβληστροειδούς:




18.

Το κέντρο της γεύσης βρίσκεται:




19.

Προσαρμογή αναφορικά με τη θέση ενός αντικειμένου είναι:




20.

Η ωχρή κηλίδα περιλαμβάνει:




21.

Ποιο από τα παρακάτω δε συμμετέχει στην αίσθηση της ισορροπίας;




22.

Τα κωνία του αμφιβληστροειδούς:




23.

Εξοικείωση του υποδοχέα είναι:




24.

Οι ωτόλιθοι:




Loading...