Ερειστικό σύστημα 1

1.

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελείται λειτουργία του σκελετού;




2.

Ο σπογγώδης οστίτης ιστός εμφανίζει κοιλότητες που ονομάζονται:




3.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό για τη χονδρογενή οστέωση;




4.

Η κοιλότητα στο εσωτερικό της διάφυσης ονομάζεται:




5.

Στον σχηματισμό και την ανάπτυξη ενός οστού συνεισφέρουν:




6.

Το οστό που προέρχεται από την υμενογενή οστέωση είναι:




7.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι χαρακτηριστικό του συμπαγούς οστίτη ιστού;




8.

Ο οστίτης ιστός καταστρέφεται από:




9.

Σε ένα μακρύ οστό το τμήμα μεταξύ των άκρων του ονομάζονται:




10.

Πλατύ οστό είναι:




11.

Τα οστά σε μια διάθρωση συγκρατούνται μεταξύ τους με:




12.

Η διάρθρωση του ισχίου σχηματίζεται μεταξύ:




13.

Βραχύ οστό είναι:




14.

Το υγρό που βρίσκεται στην αρθρική κοιλότητα μιας διάρθρωσης ονομάζεται:




15.

Συνάρθρωση είναι:




16.

Μακρύ οστό είναι:




17.

Ο χόνδρινος δίσκος μεταξύ των σπονδύλων ονομάζεται:




18.

Τα δύο βρεγματικά ανήκουν στα οστά:




19.

Στις διαρθρώσεις:




20.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό για το περιόστεο;




21.

Οι κινήσεις που γίνονται στη διάρθρωση του αγκώνα είναι:




22.

Το οστό που υποβαστάζει όλο το βάρος του σώματος είναι:




Loading...