Καύση – Καύσιμα

1.

Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας χημικής ουσίας με το οξυγόνο (ή τον αέρα).
2.

Σε κάθε αντίδραση καύσης ελευθερώνεται ενέργεια με τη μορφή θερμότητας.
3.

Όταν η καύση είναι πλήρης, τότε ο άνθρακας μετατρέπεται σε CO2.
4.

Αντίδραση καύσης δίνουν μόνο οι χημικές ενώσεις.
5.

Κατά την ατελή καύση, ο άνθρακας μετατρέπεται αποκλειστικά σε CO.
6.

Καίγονται μόνο οι οργανικές ενώσεις.
7.

Κάθε αντίδραση στην οποία ελκύεται θερμότητα χαρακτηρίζεται ως καύση.
8.

Όλες οι ουσίες που καίγονται περιέχουν άνθρακα.
9.

Καύσιμα ονομάζονται όλα τα υλικά τα οποία καίγονται.
10.

Ως καύσιμα χρησιμοποιούνται μόνο οργανικές ουσίες.
11.

Φυσικά καύσιμα είναι αυτά που παρασκευάζουμε με κατάλληλες διεργασίες από φυσικές πρώτες ύλες.
12.

Τα καύσιμα, όταν αντιδρούν με οξυγόνο, μετατρέπουν ένα μέρος της χημικής τους ενέργειας σε θερμική.
13.

Η βενζίνη και το οινόπνευμα είναι τεχνητά υγρά καύσιμα.
14.

Το υγραέριο είναι φυσικό αέριο καύσιμο.
15.

Καυσαέρια ονομάζονται τα αέρια καύσιμα.
16.

Όταν καίγεται ένα καύσιμο:
17.

Ποια από τις επόμενες προτάσεις, που αναφέρονται στην πλήρη καύση, είναι λανθασμένη;
18.

Τα προϊόντα της ατελούς καύσης του C3H8 είναι:
19.

Ποσότητα CH4 καίγεται πλήρως με περίσσεια αέρα. Τα προϊόντα της καύσης (καυσαέρια) μετά την ψύξη τους στη συνηθισμένη θερμοκρασία περιέχουν:
20.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στη βιομηχανία είναι:
21.

Ποιο από τα επόμενα καύσιμα είναι τεχνητά;
Loading...