Γονίδιο που προστατεύει από τον καρκίνο ανακαλύφθηκε σε είδος ποντικιού

 

cancerproof_ratΟι βιολόγοι του πανεπιστημίου του Rochester της Νέας Υόρκης έχουν στρέψει τις έρευνές τους σε ένα μικρό είδος τρωκτικού που μοιάζει με αρουραίο, στο οποίο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ανάπτυξη καρκίνου. Το συγκεκριμένο τρωκτικό ζει για περίπου 30 έτη, χρόνος αρκετός σε σχέση με το μέγεθός του για να επιτρέψει στα κύτταρά του να μετατραπούν σε καρκινικά, όπως συμβαίνει με άλλα ζώα. Παρόλα αυτά, δεν έχει βρεθεί ποτέ κάποιος όγκος σε αυτό το είδος, και οι επιστήμονες πιστεύουν πως γνωρίζουν πλέον την αιτία για αυτό το αξιοπρόσεκτο γεγονός.

Σε μια μελέτη με επικεφαλής την Επίκουρο Καθηγήτρια Vera Gorbunova, παρατηρήθηκε ότι η ανάπτυξη των κυττάρων του συγκεκριμένου ζώου στο εργαστήριο ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Τα κύτταρα σταματούσαν να πολλαπλασιάζονται μόλις έφταναν ένα πληθυσμό. Άλλα κύτταρα, όπως τα ανθρώπινα, επίσης σταματούν να αναπτύσσονται από ένα σημείο και έπειτα, αλλά το σημείο αυτό εντοπιζόταν πολύ νωρίτερα σε κύτταρα αυτού του είδους. Εφόσον ο καρκίνος είναι στην ουσία ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αυτό που προκαλούσε την ανάσχεση στον πολλαπλασιασμό αποτελούσε και το λόγο για τον οποίο δεν αναπτύσσεται καρκίνος σε αυτά τα ζώα.

Στην ίδια έρευνα, ανακαλύφθηκε ότι τα κύτταρα του ζώου αυτού εκφράζουν ένα γονίδιο που ονομάζεται p16, που σταματά τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων όταν αυτά αυξάνονται πέρα από κάποιο όριο. Όπως πολλά θηλαστικά, μεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος, αυτά τα ζώα διαθέτουν ένα γονίδιο που λέγεται p27, που προστατεύει από τον υπερπολλαπλασιασμό των κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα ωστόσο βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν από την προστασία που παρέχει και να οδηγούν σε σχηματισμό όγκων. Όμως η παρουσία επίσης του p16 θέτει ένα επιπλέον εμπόδιο στον καρκίνο, επομένως προσφέρει διπλή προστασία στα μικρά τρωκτικά.

Το γονίδιο αυτό έχει τόσο αξιοσημείωτη δράση, ώστε όταν οι ερευνητές υπέβαλλαν τα κύτταρα σε μετάλλαξη ώστε να γίνουν καρκινικά, ο πολλαπλασιασμός τους αυξήθηκε ελάχιστα, ενώ με την ίδια διαδικασία σε κύτταρα κοινού ποντικού αναπτύσσεται καρκινικός όγκος.

Η Vera Gorbunova δήλωσε ότι πιστεύουν πως ανακάλυψαν το λόγο για τον οποίο τα τρωκτικά αυτά δεν αναπτύσσουν καρκίνο. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να βγάλουμε πιθανά συμπεράσματα, όμως αν τα αποτελέσματα του γονιδίου p16 μπορούν να εφαρμοστούν στον άνθρωπο ίσως βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση στο χώρο της ογκολογίας και στη θεώρηση του καρκίνου μέχρι σήμερα.

Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences
Loading...