ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πετρέλαιο – Υδρογονάθρακες

ΚΑΥΣΗ

 

Η παρουσίαση περιέχει πληροφορίες για τις αντιδράσεις καύσης όπως διάφορους ορισμούς καθώς και τα βήματα που ακολουθούμε για τη συμπλήρωση μιας αντίδρασης καύσης

 

 


 

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΑΛΚΑΝΙΑ

 

ΑΛΚΕΝΙΑ

ΑΛΚΙΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Loading...