Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής

Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των κυττάρων καθώς και στις βασικές ιδιότητες που αυτά παρουσιάζουν

 

Πλασματική μεμβράνη

Περιγράφεται η δομή της πλασματικής μεμβράνης, η σύσταση της στα διάφορα μακρομόρια καθώς και οι λειτουργίες της

 

 

Ένα video για τη δομή της πλασματικής μεμβράνης

 

 

Εσωτερικό κυττάρου

Περιγράφεται η δομή και οι λειτουργίες του πυρήνα του κυττάρου

 

 

 

Στο video  που ακολουθεί περιγράφεται το εσωτερικό ενός κυττάρου. Αναφέρονται όλα τα οργανίδια του κυττάρου καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία τους

 

 

 

 

 

 

Ένα video για τη δομή και τις λειτουργίες του μιτοχονδρίου

 

 

 

 

 

 

Ασκήσεις

Loading...