Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση των εξωτερικών μηχανισμών άμυνας

 

 


 

 

Παρουσίαση των σταδίων ανοσολικής απόκρισης

 

 

 

 

Στο παρακάτω video φαίνονται τα κύτταρα που πέρνουν μέρος κατα τη διάρκεια της ανοσολογικής απόκρισης

 

 


Παρουσίαση των διαφορετικών τύπων ανοσίας

 


Ασκήσεις

Loading...