Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

 • Η κβαντική θεωρεία του Planck 

 

 

 

 • Το ατομικό πρότυπο του Bohr

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1η κατηγορία: Υπολογισμός ενέργειας φωτονίου, μήκους κύματος και συχνότητας ακτινοβολίας που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση ηλεκτρονίου. 

 

 

2η κατηγορία: Διάταξη μεταπτώσεων με βάση την συχνότητα ή το μήκος κύματος των ακτινοβολιών που εκπέμπονται.

 

 

3η κατηγορία: Υπολογισμός ελάχιστης ενέργειας , μήκους κύματος ή συχνότητα ακτινοβολίας, για να συμβεί ιοντισμός ή διέγερση σε ένα ή περισσότερα άτομα.

 

 

ΚΒΑΝΤOMHXANIKH EIKONA ATOMOY

 • Κυματική θεωρεία της ύλης κατά de Broglie

 • Αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg

 • Κυματική εξίσωση του Schrodiger

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1η κατηγορία : Υπολογισμός μήκους κύματος κατά de Broglie

 

2η κατηγορία: Υπολογισμός ταχύτητας, ορμής ή μάζας σωματιδίων κατά de Broglie

 

 

 

3η κατηγορία: Έλεγχος για τον ιοντισμό ή τη διέγερση ατόμου που απορροφά ενέργεια

 

 

ΤΡΟΧΙΑΚΑ

 • Τι είναι τα ατομικά τροχιακά

 

Απεικόνιση των ατομικών τροχιακών

 

 

 

 

Απεικόνιση των ατομικών τροχιακών στο άτομο του Sc

 

 

 

 

 • Κβαντικοί αριθμοί

 

 

 • Σύγκριση s και p ατομικών τροχιακών

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

 

1η κατηγορία: Έλεγχος για την ορθότητα των τετράδων κβαντικών αριθμών

 

 

 

2η κατηγορία: Εύρεση κβαντικών αριθμών

 

 

 

3η κατηγορία: Υπολογισμός πλήθους ατομικών τροχιακών

 

 

 

4η κατηγορία: Ενεργειακή σύγκριση δύο υποστιβάδων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

 • Παράγοντες που επηρεάζουν την ενέργεια των ηλεκτρονίων

 • Απαγορευτική αρχή Pauli

 • Αρχή ελαχίστης ενέργειας

 • Κανόνας του Hund

 • Αποκλίσεις

 • e εξωτερικής στιβάδας Vs e σθένους

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1η κατηγορία: Εύρεση ηλεκτρονιακής δομής.

2η κατηγορία: Δομές που παραβιάζουν κάποια αρχή.

3η κατηγορία: Διάταξη ηλεκτρονίων κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας.

4η κατηγορία: Έλεγχος για το αν ένα στοιχείο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση ή σε διεγερμένη ή πρόκειται για ιόν.

5η κατηγορία: Εύρεση πλήθους ηλεκτρονίων.

6η κατηγορία : Εύρεση ατομικού αριθμού με βάση κβαντικούς αριθμούς ηλεκτρονίων

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 • Γενικά χαρακτηριστικά

 • Κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων μιας περιόδου

 • Κοινά χαρακτηριστικά των στοιχείων μιας ομάδας

 • Τομείς Περιοδικού Πίνακα

 • Στοιχεία μετάπτωσης

 • Περιοδική τάση ορισμένων ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1η κατηγορία: Με βάση την ηλεκτρονιακή δόμηση να βρεθεί η θέση του στοιχείου στον Π.Π.

2η κατηγορία: Με βάση την θέση ενός στοιχείου στον Π.Π. να βρεθεί η ηλεκτρονιακή του δόμηση.

3η κατηγορία: Εύρεση ατομικού αριθμού από τα δεδομένα για ένα στοιχείο όσον αφορά τη θέση του στον Π.Π. και χαρακτηριστικά ηλεκτρονίων του.

4η κατηγορία: Εύρεση του ατομικού αριθμού στοιχείων για τα οποία έχουμε κάποια δεδομένα και ο ατομικός τους αριθμός συνδέεται με κάποια εξίσωση.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

 • Ατομική ακτίνα

 

 

 

 

 • Ενέργεια ιοντισμού

 

 

 

 

 

 

 • Ηλεκτροθετικότητα – Ηλεκτραρνητικότητα

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1η κατηγορίαΠοιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ατομική ακτίνα.

2η κατηγορίαΕύρεση ηλεκτρονίου κατά τον ιοντισμό.

3η κατηγορία: Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού.

4η κατηγορία: Διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού.

5η κατηγορία: Εύρεση ποσού ενέργειας για τον ιοντισμό συγκεκριμένου αριθμού ατόμων.

Loading...