Οργάνωση ύλης Xημείας κατεύθυνσης

1η ημέρα
 • οξειδοαναγωγή
 • θερμοχημεία
 • χημική κινητική
 • θεωρεία
 • επαναληπτικές ασκήσεις + κριτήρια αξιολόγισης
2η ημέρα
 • χημική ισορροπία
 • διαλύματα
 • θεωρεία
 • επαναληπτικές ασκήσεις + κριτήρια αξιολόγισης
3η ημέρα
 • τροχιακά
 • περιοδικός πίνακας
 • θεωρεία
 • επαναληπτικές ασκήσεις + κριτήρια αξιολόγισης
Loading...