Οργανωση ύλης Βιολογίας κατεύθυνσης

1η ημέρα 1ο κεφάλαιο
  • θεωρεία
  • μελέτη της μίτωσης
  • όλες τις ασκήσεις του φροντ. βιβλίου
2η ημέρα 2ο κεφάλαιο
  • θεωρεία
  • προσοχή στις λεπτομέρεις που αφορούν πολικότητες μορίων και διαδικασιών
3η ημέρα  4ο – 5ο κεφάλαιο 
  • θεωρεία
  • όλες τις ακήσεις 4ου
  • πολύ καλή μελέτη της μείωσης

 

Loading...