Αίμα 2

1.

Άτομο ομάδας αίματος Α μπορεί να προσφέρει αίμα σε ομάδα Β.
2.

Το αίμα συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
3.

Όλα τα έμμορφα συστατικά του αίματος παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών.
4.

Ο παράγοντας Rh μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που η μητέρα είναι Rh- και ο σύγυγός της Rh-.
5.

Τα άτομα με βάση το σύστημα Rhesus κατατάσσονται σε δύο ομάδες.
6.

Άτομο ομάδα αίματος B Rh- μπορεί να δώσει αίμα σε άτομο AB Rh+.
7.

Φαγοκύτταρα είναι:
8.

Κατά τη στεφανιαία κυκλοφορία:
9.

Το συμπλήρωμα:
Loading...