Αίμα

1.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια;
2.

Λευκά αιμοσφαίρια είναι:
3.

Τα κύτταρα του αίματος με τον μεγαλύτερο αριθμό είναι:
4.

Η κύρια λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων είναι:
5.

Ποιο από τα παρακάτω δεν αφορά τη διαδικάσια της πήξης του αίματος;
6.

Ο ορός δεν περιέχει:
7.

Η ασθένεια που οφείλεται σε έλλειψη κάποιου παράγοντα πήξης ονομάζεται:
8.

Τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την πήξη του αίματος είναι:
9.

Αντισώματα παράγονται από:
10.

Η ομάδα αίματος που μπορεί να δεχτεί αίμα από όλες τις ομάδες είναι:
11.

Το διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται προς τους πνεύμονες με :

I το πλάσμα, II τα λευκά αιμοσφαίρια, III τα αιμοπετάλια, IV τα ερυθρά αιμοσφαίρια
12.

Το υγρό του αίματος, μετά την αφαίρεση του ινωδογόνου, ονομάζεται:
13.

Στην μεσογειακή αναιμία:
14.

Τα αλλολόμορφα γονίδια IΑ IΒ και I0 συμβάλλουν:
15.

Το άτομο με ομάδα αίματος A Rh+  μπορεί χωρίς κανένα κίνδυνο να δώσει μικρή ποσότητα αίματος σε άτομο με ομάδα αίματος:
16.

Αντισώματα αντι-Α και αντι-Rh περιέχονται στο πλάσμα του αίματος ατόμου με ομάδα αίματος:
17.

Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης δεσμεύει τέσσερα μόρια οξυγόνου.
18.

Οι ομάδες αίματος Α, Β, ΑΒ, Ο καθορίζονται από την ύπαρξη συγκολλητίνων στο πλάσμα του αίματος.
19.

Στις μεταγγίσεις δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη.
Loading...