Αιμοσφαιρίνες – Αλφισμός – Φαινυλκετονουρία

1.

Η τροποποιημένη πολυπεπτιδική αλυσίδα β της HbS:
2.

Τα ομόζυγα άτομα με β-θαλασσαιμία:
3.

Τι από τα παρακάτω παρατηρείται στην περίπτωση της β-θαλασσαιμίας;
4.

Τα άτομα που πάσχουν από α-θαλασσαιμία:
5.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη φαινυλκετονουρία;
6.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τον αλφισμό;
7.

Η φαινυλκετονουρία μπορεί να διαγνωστεί μεταγεννητικά:
8.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν την ασθένεια της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, είναι  λανθασμένη;
9.

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν αφορά την α-θαλασσαιμία;
10.

Στο m RNA του γονιδίου βs που κωδικοποιεί την πολυπεπτιδική αλυσίδα β της HbS:
11.

Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς πολυπεπτιδικών αλυσίδων αιμοσφαιρινών δεν συναντάται σε ένα φυσιολογικό ενήλικα;
12.

Μεταξύ υγιών ατόμων και ατόμων που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία παρατηρείται διαφορά:
13.

Σε ποια άτομα παρατηρείται «δρεπάνωση» των αιμοσφαιρίων;
14.

Σε ποιο είδος γονιδιακής μετάλλαξης συνήθως δεν αλλάζει το μήκος του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης;
15.

Οι περισσότερες αλλαγές στο γενετικό υλικό παρατηρούνται στις:
16.

Οι ανθρώπινες αιμοσφαιρίνες κατά κανόνα έχουν:
17.

Οι αιμοσφαιρινοπάθειες προκαλούνται κυρίως από μεταλλάξεις των γονιδίων που συνθέτουν:
18.

Η κύρια αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων και των εμβρύων είναι αντίστοιχα:
19.

Για το γονίδιο της β-πολυπεπτιδικής της αιμοσφαιρίνης έχουν βρεθεί:
20.

Γιατί ορισμένες σοβαρές αιμοσφαιρινοπάθειες είναι σχετικά διαδεδομένες;
21.

Η β-θαλασσαιμία προκαλείται από αλληλόμορφα που προέκυψαν από:
22.

Από τη σύζευξη δύο φορέων της β-θαλασσαιμίας ή δύο φορέων της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας η πιθανότητα γέννησης ασθενούς είναι:
23.

Τι πρόβλημα έχουν οι ομόζυγοι για τη β-θαλασσαιμία;
24.

Ποια είναι σχεδόν πάντα η αιτία της α-θαλασσαιμίας;
25.

Ποιάς αιμοσφαιρίνης μειώνεται η σύνθεση κατά την α-θαλασσαιμία;
26.

Όταν μία μετάλλαξη θίγει τη σύνθεση κάποιου ενζύμου:
27.

Η φαινυλκετονουρία οφείλεται:
28.

Ο αλφισμός γενετικά οφείλεται:
29.

Τα άτομα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία συνθέτουν:
30.

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία οφείλεται σε:
Loading...