Αισθητήρια όργανα-αισθήσεις 3

1.

Οι ακουστικές ακρολοφίες βρίσκονται:
2.

Τα ραβδία του αμφιβληστροειδούς:
3.

Το όργανο του Corti εντοπίζεται:
4.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαθλαστική συσκευή του ματιού;
5.

Τα οσφρητικά αισθήματα είναι περισσότερα από τα γευστικά.
6.

Οι διαφορετικές αισθήσεις που δημιουργούνται είναι το αποτέλεσμα του τρόπου δημιουργίας και μεταφοράς της νευρικής ώσεις.
7.

Οι παλμικές κινήσεις στον κοχλία μεταβιβάζονται μέσω της λέμφου.
8.

Ο οσφρητικός βλεννογόνος καλύπτει μεγάλο τμήμα της ρινικής κοιλότητας.
9.

Οι υποδοχείς της γεύσης εξοικειώνονται ταχύτατα με τις χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν.
Loading...