Αισθητήρια όργανα – αισθήσεις

1.

Ο οφθαλμός αντιδρά σε αμυδρό φωτισμό:
2.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στη διαθλαστική συσκευή;
3.

Τα φωτοϋποδεκτικά κύτταρα βρίσκονται:
4.

Το όργανα του Corti εντοπίζεται:
5.

Η γευστική οδός συνιστάται από:
6.

Η βιταμίνη που συμβάλλει στην όραση:
7.

Η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας βρίσκονται:
8.

Το λευκό του ματιού είναι:
9.

Ο αναβολέας μεταδίδει τις παλμικές κινήσεις αρχικά:
10.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη δεν είναι ορθό;
11.

Οι ακουστικές κηλίδες βρίσκονται:
12.

Με τη συστολή των μυών του ακτινωτού σώματος επιτυγχάνεται:
13.

Η καταστροφή του αιθουσαίου νεύρου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στην αίσθηση:
14.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα συνδέει τον ρινοφάρυγγα με:
15.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει σε μηχανοϋποδοχείς;
16.

Για την εστίαση ενός αντικειμένου σε απόσταση μικρότερη των 6 m είναι απαραίτητη:
17.

Τα ραβδία του αμφιβληστροειδούς:
18.

Το κέντρο της γεύσης βρίσκεται:
19.

Προσαρμογή αναφορικά με τη θέση ενός αντικειμένου είναι:
20.

Η ωχρή κηλίδα περιλαμβάνει:
21.

Ποιο από τα παρακάτω δε συμμετέχει στην αίσθηση της ισορροπίας;
22.

Τα κωνία του αμφιβληστροειδούς:
23.

Εξοικείωση του υποδοχέα είναι:
24.

Οι ωτόλιθοι:
Loading...