Αναπνοή 2

1.

Οι ήχοι παράγονται κατά την εισπνοή.
2.

Η γλωττίδα έχει σχέση με την παραγωγή της φώνης.
3.

Κάθε πνεύμονας αποτελείται από δύο λοβούς.
4.

Γενικά κατά την εισπνοή συστέλλονται οι εισπνευστικοί μύες, ενώ κατά την έντονη εκπνοή συστέλλονται οι εκπνευστικοί.
5.

Οι πνευμονικές φλέβες μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα, ενώ η πνευμονική αρτηρία μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα.
6.

Το τοίχωμα των κυψελίδων αποτελείται από κροσσωτό επιθήλιο.
7.

Το τοίχωμα των κυψελίδων περιβάλλεται από τριχοειδή αγγεία της βρογχιακής αρτηρίας.
8.

Οι αναπνευστικές κινήσεις μπορεί να τροποποιηθούν εκούσια.
9.

Τα όξινα ανθρακικά ανιόντα (HCO¯3) συμβάλλουν στη μεταφορά του οξυγόνου.
10.

Κατά την αναπνοή ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας μεγαλώνει και μικραίνει εναλλάξ.
11.

Αν στον εισπνεόμενο αέρα υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα, η αιμοσφαιρίνη «προτιμά» να συνδεθεί μαζί του.

 
12.

Το εμφύσημα οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό.
13.

Η τραχεία έχει μεταβλητό σχήμα.
14.

Όλη η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα μεταφέρεται στους πνεύμονες δεσμευμένο στην αιμοσφαιρίνη.
15.

Το μήκος, το παχός και η ελαστικότητα των φωνητικών χορδών επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των ήχων.
16.

Το οξυγόνο συνδέεται ευκολότερα με την αιμοσφαιρίνη από ό,τι το μονοξείδιο του άνθρακα.
17.

Το οξυγόνο χρησιμοποιείται κατά την αερόβια κυτταρική αναπνοή.
18.

Η βραγχιακή αρτηρία μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα στους πνεύμονες.
19.

Οι αναπνευστικές κινήσεις μπορεί να τροποποιηθούν εκούσια.
Loading...