Αναπνοή

1.

Δεν αποτελεί φωνητικό «αντηχείο».
2.

Το αναπνευστικό κέντρο βρίσκεται:
3.

Οι φωνιτικές χορδές βρίσκονται:
4.

Το όργανο που είναι κοινό για το πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα είναι:
5.

Τοίχωμα από μονόστιβο επιθήλιο έχουν:
6.

Το κροσσωτό επιθήλιο της τροχείας:
7.

Ποιο από τα παρακάτω δε βοηθά στην έξοδο του αέρα από τους πνεύμονες;
8.

Το αέριο που είναι απαραίτητο για να γίνει η αερόβια κυτταρική αναπνοή είναι:
9.

Το διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση:
10.

Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται στα κύτταρα των ιστών μεταφέρεται για να απομακρυνθεί από τους πνεύμονες κυρίως με τη βοήθεια:
11.

Κατά την εισπνοή το διάφραγμα:
12.

Σε ποιο από τα παρακάτω ζεύγη το διοξείδιο του άνθρακα έχει την ίδια συγκέντρωση;
13.

Κατά την εισπνοή:
14.

Διαμέσου του τοιχώματος των κυψελίδων και των τριχοειδών αγγείων που τις περιβάλλουν γίνεται:
15.

Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται στα κύτταρα των ιστών μεταφέρεται για να απομακρυνθεί από τους πνεύμονες με τη βοήθεια:

i των αιμοπεταλίων, ii των ερυθρών αιμοσφαιρίων, iii του πλάσματος αίματος, iv των λευκών αιμοσφαιρίων
16.

Ο αέρας που εισέρχεται στην αεροφόρο οδό θερμαίνεται, υγραίνεται και φιλτράρεται:
17.

Κατά την εισπνοή:
18.

Το οξυγόνο βρίσκεται σε ελάχιστη συγκέντρωση:
19.

Η φυματίωση προκαλείται από:
Loading...