Ατομικά Τροχιακά 2

1.

Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία με μεγαλύτερο μήκος κύματος;
2.

Η πρόταση “το ηλεκτρόνιο κινείται γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες κυκλικές τροχιές”:
3.

Κατά τις μεταπτώσεις L→K, M→K και M→L του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες f1, f2 και f3 και μήκη κύματος λ1, λ2 και λ3 αντίστοιχα. Ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι σωστή;
4.

Ένα ηλεκτρόνιο ανήκει σε d τροχιακό της στιβάδας Μ. Για το ηλεκτρόνιο αυτό ισχύει υποχρεωτικά ότι: 
5.

O αριθμός των ατομικών τροχιακών Μ και Ν αντίστοιχα:
6.

Υποστιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών με τις ίδιες τιμές κβαντικών αριθμών:
7.

Ο αριθμός των d τροχιακών σε μια στιβάδα είναι:
8.

Ένα ηλεκτρόνιο έχει ml=-2. Ποια από τις επόμενες τιμές κβαντικών αριθμών δεν είναι επιτρεπτή για το ηλεκτρόνιο αυτό;
9.

O αριθμός των ατοιμικών τροχιακών σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με κβαντικούς αριθμούς: 

I. n=2 και ml=-1

II. n=4     και    ΙΙΙ. n=5 και l=3 είναι αντίστοιχα:
Loading...