Ατομικό πρότυπο Bohr-κβαντικοί αριθμοί 1

1.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα Κ εκπέμπεται ακτινοβολία συχνότητας Vι, από την Μ στην L εκπέμπεται ακτινοβολία συχνότητας V2, ενώ από την L στη Κ εκπέμπεται ακτινοβολία συχνότητας V3. Μεταξύ των τριών αυτών συχνοτήτων ισχύει η σχέση:
2.

Κατά τις μεταπτώσεις Μ → Κ, M → L και L → Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες V1, V2, V3 και μήκος κύματος λ1, λ2 και λ3 αντίστοιχα.

i.Για τις συχνότητες V1, V2 και V3 ισχύει:
3.

Κατά τις μεταπτώσεις Μ → Κ, M → L και L → Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες V1, V2, V3 και μήκος κύματος λ1, λ2 και λ3 αντίστοιχα.

ii. Για τα μήκη κύματος λ1, λ2 και λ3 ισχύει:
4.

Κατά τη μετάβαση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη τροχιά με n=1 στη τροχιά με n=3 και από την τροχιά με n=2 στη τροχιά με n=4 η ενέργειά του μεταβάλλεται κατά ΔΕ1 → 3 και ΔΕ2 → Μ αντίστοιχα. Για τις μεταβολές της ενέργειας ΔΕ1 → 3 και ΔΕ2 →4 ισχύει:
5.

Ποια από τις ακόλουθες μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας μεγαλύτερης συχνότητας.
6.

Η ενέργεια ιοντισμού του ατόμου του υδρογόνου, που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια φάση, σε KJ/mol είναι:

Δίνεται: ΝA= 6,023.1023
7.

Η πρόταση «είναι αδύνατος ο ταυτόχρονος προσδιορισμός της θέσης και της ορμής ενός σωματιδίου» εκφράζει:
8.

Το μήκος κύματος λ ενός σωματιδίου μάζας m και ταχύτητας u δίνεται από τη σχέση:
9.

Το πλήθος των ατομικών τροχιακών που περιέχονται στις στιβάδες Κ και L είναι αντίστοιχα.
10.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν:
11.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2ρ:
12.

Η υποστιβάδα 2ρ αποτελείται από:
13.

Η υποστιβάδα 2ρ περιέχει:
14.

Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από:
15.

Το κάθε ατομικό τροχιακό καταλαμβάνεται από:
Loading...