Ατομικό πρότυπο Bohr-κβαντικοί αριθμοί 2

1.

Ο συνδυασμός των τιμών n=2, l=1, ml=0 των τριών κβαντικών αριθμών χαρακτηρίζει:
2.

Με τον όρο «ηλεκτρονιακό νέφος» εννοούμε:
3.

Ποια από τις επόμενες τετράδες κβαντικών αριθμών δεν είναι δυνατή;
4.

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός I καθορίζει:
5.

Ο αριθμός των τροχιακών σε μία f υποστιβάδα είναι:
6.

Στη θεμελιώδη κατάσταση το μοναδικό ηλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου βρίσκεται στην υποστιβάδα 1s διότι:
7.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n=3, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός μπορεί να πάρει τις τιμές:
8.

Τι είδους τροχιακό περιγράφεται από τους κβαντικούς αριθμούς n=3 και l=2
9.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2ρχ του 7N
10.

Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms) δεν είναι επιτρεπτή για ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο;
11.

Το πλήθος των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα
12.

Μια ηλεκτρονιακή υποστιβάδα χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς:
13.

Τα τροχιακά 3s και 3ρ σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο έχουν
14.

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ml σε ένα ατομικό τροχιακό καθορίζει:
15.

Τα ατομικά τροχιακά 3s και 4s έχουν:
Loading...