Ατομικό πρότυπο Bohr-τροχιακό-κβαντικοί αριθμοί (Σ-Λ) 2

1.

Οι κβαντικοί αριθμοί n, I, ml προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Schrodinger ενώ ο κβαντικός αριθμός του Spin όχι. Ο ms όμως συμμετέχει στη διαμόρφωση της ενέργειας του ηλεκτρονίου.
2.

Το τροχιακό είναι ο χώρος στο οποίο βρίσκεται το ηλεκτρόνιο.
3.

Η κυματοσυνάρτηση ψ εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ορισμένη θέση γύρω από  τον πυρήνα.
4.

Ο κβαντικός αριθμός l καθορίζει τον προσανατολισμό του τροχιακού  στο χώρο ενώ ο ml καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους.
5.

Για τον καθορισμό ενός τροχιακού απαιτούνται οι κβαντικοί αριθμοί n, I και ml. Ειδικά όμως για τον καθορισμό των s τροχιακών αρκούν οι κβαντικοί αριθμοί n, l.
6.

Ο αριθμός των τροχιακών που περιέχουν οι στιβάδες L και Μ είναι αντίστοιχα: 8 και 18.
7.

Το τροχιακό 2ρ παίρνει έως έξι ηλεκτρόνια ενώ το τροχιακό 3d έως δέκα ηλεκτρόνια.
8.

Το ηλεκτρόνιο στο ρ ατομικό τροχιακό, αντίθετα με ότι συμβαίνει στο s τροχιακό , έχει μέγιστη πιθανότητα να βρεθεί κοντά στον πυρήνα.
9.

Ατομικά τροχιακά που έχουν τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς n και l ανήκουν στην ίδια υποστιβάδα ή υποφλοιό.
10.

Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα.
11.

Τα τροχιακά με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό n συγκροτούν μία υποστιβάδα.
12.

Ο κβαντικός αριθμός του spin δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας του ηλεκτρονίου, ούτε στο καθορισμό του τροχιακού.
13.

Το τροχιακό 1s και το τροχιακό 2s έχουν ίδιο σχήμα και ίδια ενέργεια.
14.

Ο κβαντικός αριθμός l καθορίζοντας το σχήμα του τροχιακού, καθορίζει και τον προσανατολισμό του.
15.

Η υποστιβάδα 5p έχει περισσότερα ατομικά τροχιακά από την υποστιβάδα 3p.
16.

Κάθε p τροχιακό χωράει λιγότερα ηλεκτρόνια από ένα f τροχιακό.
17.

Το πλήθος των s υποστιβάδων σε ένα άτομο (είτε περιέχουν ηλεκτρόνια είτε όχι) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των ρ υποστιβάδων.
18.

Το πλήθος των s τροχιακών σε ένα άτομο (συμπληρωμένων, ημισυμπληρωμένων ή κενών) είναι αριθμητικά μεγαλύτερο από το πλήθος των p τροχιακών.
Loading...