Γενετική (1)

1.

Τα αλληλόμορφα γονίδια σε ένα ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων μπορεί να είναι
2.

Τα ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων μετά τη μείωση 1 είναι
3.

Η πιθανότητα να γενηθεί παιδί αιμοροφιλικό από γονείς που πάσχουν είναι
4.

Κατά την ανάφαση 2 της μείωσης σε ένα ανθρώπινο άωρο γενετικό κύτταρο υπάρχουν
5.

Η μερική αχρωματοψία στο πράσινο και στο κόκκινο οφείλεται σε
6.

Ένας από τους λόγους που τα πειράματα του Mendel ήταν επιτυχή ήταν ότι:
7.

Όταν δύο αλληλόμορφα γονίδια εκφράζονται ταυτόχρονα στο φαινότυπο των ετερόζυγων ατόμων ονομάζονται:
8.

Η μερική αχρωματοψία στο κόκκινο – πράσινο είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από:
9.

Στα ομόλογα χρωμοσώματα, αλληλόμορφα λέγονται τα γονίδια που:
10.

Ένα άτομο χαρακτηρίζεται ομόζυγο ως προς το επικρατές όταν, για μία συγκεκριμένη ιδιότητα, έχει:
11.

Η β-θαλασσαιμία είναι μία ασθένεια που ελέγχεται από:
12.

Τα γονίδια που βρίσκονται στο Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφο στο Υ ονομάζονται:
13.

Η αιμορροφιλία Α και η μερική αχρωματοψία στο κόκκινο – πράσινο είναι ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται:
14.

Κατά τη διασταύρωση ελέγχουν ένα άτομο άγνωστου γονότυπου διασταυρώνεται με ένα άτομο:
15.

Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο:
16.

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις χαρακτηριστικών το χαρακτηριστικό που εκδηλώνει ο πατέρας εκδηλώνεται και από κάθε κόρη που αποκτά:
17.

Τα κύτταρα ενός οργανισμού έχουν 16 ζεύγη χρωμοσωμάτων στην αρχή της μεσόφασης. Ένα σωματικό κύτταρο του οργανισμού αυτού κατά τη μετάφαση της μίτωσης του θα έχει:
18.

Τα σωματικά κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού έχουν 8 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ένας φυσιολογικός (ώριμος) γαμέτης του παραπάνω οργανισμού περιέχει:
19.

Ένα ανθρώπινο κύτταρο στη μετάφαση της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης περιέχει:
20.

Όλα τα φυσιολογικά ανθρώπινα σπερματοζωάρια περιέχουν:
Loading...