Βιοτεχνολογία Σ-Λ (1)

1.

Η Βιοτεχνολογία αξιοποιεί τις γνώσεις πάνω στους ζωντανούς οργανισμούς για τη μαζική παραγωγή προϊόντων.
2.

Ο χρόνος διπλασιασμού σε ιδανικές συνθήκες είναι ίδιος για όλους τους μικροοργανισμούς.
3.

Το Οείναι τοξικό για όλους τους μικροοργανισμούς.
4.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε θερμοπηγές.
5.

Ο L. Pasteur υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.
6.

Η προσθήκη θρεπτικών συστατικών σε μία καλλιέργεια ονομάζεται εμβολιασμός.
7.

Οι ζυμωτήρες χρησιμοποιούνται στις εργαστηριακές καλλιέργειες και οι βιοαντιδραστήρες στις βιομηχανικές.
8.

Η ανάπτυξη κυττάρων αποδίδει βιομάζα.
9.

Σε κάθε τύπο καλλιέργειας υπάρχει λανθάνουσα φάση.
10.

Ο τελικός καθαρισμός των προϊόντων μπορεί να γίνεται με εκχύλιση.
11.

Ο πληθυσμός μίας κλειστής καλλιέργειας μειώνεται κατά τη φάση θανάτου.
12.

Ο τελικός καθαρισμός της πενικιλίνης γίνεται με εκχύλιση.
13.

Με τη Βιοτεχνολογία ουσιαστικά επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση μόνο των μικροοργανισμών προς όφελος του ανθρώπου.
14.

Η Βιοτεχνολογία εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες.
15.

Με βιοτεχνολογικές μεθόδους είναι δυνατό να παράγουμε και κάποια αντιβιοτικά.
16.

Η Βιοτεχνολογία είναι ουσιαστικά ένας κλάδος που στηρίζεται μόνο στην  τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA.
17.

Ο χρόνος διπλασιασμού είναι χαρακτηριστικός για κάθε είδος μικροοργανισμού.
18.

Ο χρόνος διπλασιασμού είναι ο ίδιος για όλους τους μικροοργανισμούς ενός είδους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται.
19.

Το  CO2 είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των μικροοργανισμών.
20.

Το  CO2 είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των ετερότροφων μικροοργανισμών.
21.

Το άζωτο είναι απαραίτητο στους μικροοργανισμούς, γιατί χρησιμοποιείται για την κατασκευή των νουκλεϊκών οξέων, των πρωτεϊνών και των πολυσακχαριτών τους.
22.

Όλοι οι μικροοργανισμοί απαιτούν για την ανάπτυξη τους μία πηγή άνθρακα.
23.

Όλοι οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε ουδέτερο pH.
24.

Δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί που να αναπτύσσονται σε βασικό pH.
25.

Τα βακτήρια του γένους Lactobacillus αναπτύσσονται ακόμα και σε τιμές pH μικρότερες του 4.
26.

Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των μικροοργανισμών.
27.

Από τους μικροοργανισμούς μόνο οι υποχρεωτικά αναερόβιοι επιβιώνουν απουσία οξυγόνου.
28.

Το Mycobacterium είναι ένας υποχρεωτικά αερόβιος μικροοργανισμός.
29.

Τα βακτήρια του γένους Clostridium είναι προαιρετικά αερόβιοι μικροοργανισμοί.
30.

Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται άριστα σε θερμοκρασίες 20ο C – 45ο C, είναι δηλαδή θερμόφιλοι.
31.

Από τους μικροοργανισμούς μόνο τα βακτήρια και οι μύκητες καλλιεργούνται στο εργαστήριο.
32.

Πριν από την καλλιέργεια ενός μικροοργανισμού είναι απαραίτητη η απομόνωση του.
33.

Μόνο σε καλλιέργειες μη παθογόνων μικροοργανισμών δεν απαιτείται αποστείρωση.
34.

Το άγαρ είναι ένα τεχνητό προϊόν.
35.

Ένα θρεπτικό υλικό πρέπει ή να περιέχει ή να περιέχεται σε αυτό οπωσδήποτε μία πηγή άνθρακα.
36.

Ένα θρεπτικό υλικό πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε άγαρ.
37.

Το άγαρ χρησιμοποιείται  ως πηγή ενέργειας σε κάποιες καλλιέργειες.
38.

Το άγαρ είναι ένας φύκος.
39.

Για τις καλλιέργειες που παρασκευάζονται στο εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή υγρό ή στερεό θρεπτικό υλικό.
40.

Μόνο ζυμομύκητες αναπτύσσονται σε υγρά θρεπτικά υλικά.
41.

Μετά την παρασκευή του θρεπτικού υλικού και τον εμβολιασμό σε αυτό ποσότητας νέων μικροοργανισμών είναι απαραίτητη η αποστείρωση της καλλιέργειας για την εξολόθρευση ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.
42.

Ο κλίβανος είναι μία συσκευή που μπορεί να διατηρεί στο εσωτερικό της μία σταθερή θερμοκρασία δικής μας επιλογής.
43.

Για την αποθήκευση καλλιεργειών σε χαμηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιούμε καταψύκτες.
44.

Στους βιοαντιδραστήρες χρησιμοποιούμε μόνο υγρό θρεπτικό υλικό.
45.

Ζύμωση γίνεται και σε στερεά και σε υγρά θρεπτικά υλικά.
46.

Η βιομάζα που παράγεται σε ένα βιοαντιδραστήρα περιέχει μόνο κύτταρα μικροοργανισμών.
47.

Η βιομάζα που παράγεται σε ένα βιοαντιδραστήρα περιέχει μόνο κύτταρα ζωντανών μικροοργανισμών.
48.

Τα προϊόντα των ζυμώσεων εκκρίνονται από τα κύτταρα και είναι πάντοτε εξωκυτταρικά.
49.

Τα χρήσιμα προϊόντα της ζύμωσης περιέχονται αποκλειστικά στη βιομάζα της καλλιέργειας.
50.

Σε κάθε τύπο ζύμωσης μπορεί να παρατηρηθεί η λανθάνουσα φάση.
Loading...