Βιοτεχνολογία 2

1.

Το θρεπτικό υλικό μίας καλλιέργειας μπορεί να μην περιέχει:
2.

Ζύμωση ονομάζουμε την καλλιέργεια μικροοργανισμών:
3.

Ο βιοαντιδραστήρας είναι συσκευή όπου πραγματοποιείται:
4.

Εμβολιασμό μικροοργανισμών ονομάζουμε:
5.

Εάν οι συνθήκες μίας καλλιέργειας είναι άριστες τότε ο πληθυσμός των καλλιεργούμενων μικροοργανισμών μπορεί να φτάσει:
6.

Με την αποστείρωση επιτυγχάνεται η θανάτωση:
7.

Σημαντική μεταβολή στον πληθυσμό ενός μικροοργανισμού σε μία κλειστή καλλιέργεια γίνεται:
8.

Για να πραγματοποιηθεί μία καλλιέργεια σε βιοαντιδραστήρα θα πρέπει να:
9.

Το κύριο χαρακτηριστικό της Βιοτεχνολογίας είναι:
10.

Ποιες τεχνικές κυρίως έδωσαν ώθηση στη Βιοτεχνολογία;
11.

Ο ρυθμός ανάπτυξης ενός μικροοργανισμού δεν επηρεάζεται από:
12.

Το θρεπτικό υλικό μίας καλλιέργειας μικροοργανισμών μπορεί να μην περιέχει:
13.

Η πηγή άνθρακα για τους μικροοργανισμούς είναι:
14.

Συνήθως οι μικροοργανισμοί καλλιεργούνται σε θερμοκρασίες και pH αντίστοιχα:
15.

Το άγαρ είναι:
16.

Ζύμωση ονομάζεται:
17.

Τι είναι ο ζυμωτήρας;
18.

Η μελάσα είναι:
19.

Πάντα πριν την εκκίνηση μίας καλλιέργειας όλα τα υλικά:
20.

Η κύρια διαφορά μεταξύ κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας:
21.

Η μόνη φάση μίας κλειστής καλλιέργειας, κατά την οποία ο πληθυσμός αυξάνεται, ουσιωδώς είναι:
22.

Σε ποια φάση συνήθως παράγουν οι μικροοργανισμοί τα επιθυμητά προϊόντα:
23.

Πρωτεΐνες παραλαμβάνονται από τις καλλιέργειες των μικροοργανισμών:
24.

Δεν εφαρμόζεται κατά τον τελικό καθαρισμό προϊόντων καλλιέργειας μικροοργανισμών:
25.

Το πρώτο προϊόν βιοτεχνολογικής καλλιέργειας που δεν ήταν τρόφιμο ή ποτό είναι η:
Loading...