Βιοτεχνολογία 1

1.

Η Βιοτεχνολογία ορίζεται ως
2.

Η βιοτεχνολογία άρχισε να εφαρμόζεται
3.

Ο χρόνος διπλασιασμού ενός μικροοργανισμού εξαρτάται από:
4.

Στα θρεπτικά συστατικά μίας καλλιέργειας πρέπει να περιέχονται οπωσδήποτε:
5.

Ποιο από τα παρακάτω συστατικά δεν είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των αυτότροφων μικροοργανισμών σε μία καλλιέργεια σε υγρό θρεπτικό υλικό;
6.

Ποιο από τα παρακάτω συστατικά δεν είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των ετερότροφων μικροοργανισμών σε μία καλλιέργεια σε υγρό θρεπτικό υλικό;
7.

Ποιο από τα παρακάτω συστατικά δεν απαιτείται για την ανάπτυξη σε καλλιέργεια ενός βακτηρίου που ανήκει στο γένος Clostridium;
8.

Η καλλιέργεια των μικροοργανισμών, στα πλαίσια της Βιοτεχνολογίας, απαιτεί:
9.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα βακτήρια του γένους Lactobacillus;
10.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή καλλιεργειών;
11.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για το άγαρ;
12.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για την τεχνική του εμβολιασμού;
13.

Ποια είναι η ακολουθία των φάσεων σε μία κλειστή καλλιέργεια;
14.

Σε ποια από τις ακόλουθες φάσεις μίας καλλιέργειας δε μεταβάλλεται ο αριθμός των καλλιεργούμενων μικροοργανισμών;
15.

Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια, σήμερα, ορίζουμε τη χρήση:
16.

Οι διαδικασίες με τις οποίες παράγονται χρήσιμα για τον άνθρωπο προϊόντα:
17.

Με τη χρήση Βιοτεχνολογικών μεθόδων μπορούν να παραχθούν προϊόντα όπως:
18.

Τα βακτήρια του γένους Mycobacterium:
19.

Οι μύκητες που χρησιμοποιούνται στην αρτοβιομηχανία
20.

Ο πληθυσμός των μικροοργανισμών κατά τη λανθάνουσα φάση:
Loading...