Γενετική (3)

1.

Στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η διαφορά της πρώτης μειωτικής διαίρεσης από τη μίτωση είναι ότι:
2.

Ένας γαμέτης κατά τη μείωση παίρνει:
3.

Ο δεύτερος νόμος του Mendel:
4.

Ένα άτομο με γονότυπο ΑαΒβ (ετερόζυγο για δύο ιδιότητες, που μεταβιβάζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη), δίνει γαμέτες:
5.

Οι διασταυρώσεις διυβριδισμού:
6.

Η φαινοτυπική αναλογία 1:2:1 στους απογόνους μίας διασταύρωσης μονοϋβριδισμού δείχνει:
7.

Η φαινοτυπική αναλογία 3:1 στους απογόνους μίας διασταύρωσης μονοϋβριδισμού δείχνει:
8.

Η φαινοτυπική αναλογία 2:1 στους απογόνους μίας διασταύρωσης μονοϋβριδισμού δείχνει:
9.

Η φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1 δείχνει:
10.

Στην περίπτωση της κυστικής ίνωσης:
11.

Ο δεύτερος νόμος του Mendel
12.

Η πιθανότητα ένα ζευγάρι να αποκτήσει τρία αγόρια σε διαδοχικές γεννήσεις είναι:
13.

Η πιθανότητα ένα ζευγάρι να αποκτήσει ένα αγόρι και δύο κορίτσια (ανεξάρτητα από τη σειρά των γεννήσεων) είναι:
14.

Ένα αγόρι έχει αποκτήσει δύο αγόρια σε διαδοχικές γεννήσεις. Η πιθανότητα να αποκτήσει και πάλι αγόρι είναι:
15.

Στο διϋβριδισμό η αναλογία φαινοτύπων 9:3:3:1 όταν υπάρχει ένα υπολειπόμενο θνησιογόνο γονίδιο (α) μετατρέπεται σε:
16.

Στο διϋβριδισμό η αναλογία φαινοτύπων 9:3:3:1 όταν υπάρχουν δύο υπολειπόμενα θνησιογόνα γονίδια (α και β) μετατρέπεται σε:
17.

Η φαινοτυπική αναλογία 3:1 σε διασταύρωση μονοϋβριδισμού μεταξύ ετερόζυγων ατόμων καθένα από τα οποία φέρει ένα υπολειπόμενο θνησιογόνο γονίδιο (α) μετατρέπεται σε: 

(προϋπόθεση: τα ετερόζυγα άτομα εμφανίζουν διαφορετικό φαινότυπο από εκείνα που είναι ομόζυγα για το φυσιολογικό αλληλόμορφο)
18.

Η αναλογία 1:1:1:1 μπορεί να προκύψει:
19.

Σε μία οικογένεια, οι γονείς είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι που πάσχει είναι:
20.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος έχει οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Και οι δύο εξάλλου είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. (Τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων). Αν η μητέρα της γυναίκας ήταν υγιής, η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι υγιές είναι:
21.

Ποια είναι η πιθανότητα δύο γονείς που είναι φορείς της κυστικής ίνωσης και της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας να αποκτήσουν υγιές παιδί (τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων);
22.

Ποια είναι η πιθανότητα δύο φορείς για την κυστική ίνωση και τη δρεπανοκυτταρική αναιμία να αποκτήσουν αγόρι που να πάσχει και από τις δύο ασθένειες (τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων);
23.

Η πιθανότητα να αποκτήσουν οι γονείς της προηγούμενης ερώτησης υγιές αγόρι είναι:
24.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος είναι φορέας της αιμορροφιλίας Α, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι που πάσχει είναι:
25.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος είναι φορέας της αιμορροφιλίας Α, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι που πάσχει είναι:
26.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος είναι φορέας της αιμορροφιλίας Α, ενώ ο σύζυγος είναι αιμορροφιλικός. Η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι που πάσχει είναι:
27.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος είναι φορέας της αιμορροφιλίας Α, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Και οι δύο εξάλλου είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι που πάσχει και από τις δύο ασθένειες είναι:
28.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος είναι φορέας της αιμορροφιλίας Α, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Και οι δύο εξάλλου είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Η πιθανότητα να αποκτήσουν κορίτσι που πάσχει και από τις δύο ασθένειες είναι:
29.

Σε ένα ζευγάρι η σύζυγος έχει οικογενή υπερχοληστερολαιμία, ενώ ο σύζυγος είναι υγιής. Και οι δύο εξάλλου είναι φορείς της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Η σύζυγος επίσης είναι φορέας μερικής αχρωματοψίας για το κόκκινο – πράσινο. (Τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη χρωμοσωμάτων). Αν η μητέρα της κοπέλας ήταν υγιής, η πιθανότητα να αποκτήσουν αγόρι υγιές είναι:
30.

Ποια είναι η πιθανότητα από το γάμο ενός άνδρα με μερική αχρωματοψία στο κόκκινο – πράσινο με γυναίκα φορέα να γεννηθεί κορίτσι με φυσιολογική όραση;
31.

Από το γάμο ενός άνδρα με μερική αχρωματοψία στο κόκκινο – πράσινο με γυναίκα φορέα αποκτήθηκε ένα κορίτσι. Ποια είναι η πιθανότητα το κορίτσι να έχει φυσιολογική όραση;
32.

Από το γάμο ενός άνδρα με μερική αχρωματοψία στο κόκκινο – πράσινο με γυναίκα φορέα γεννήθηκε ένα αγόρι. Ποια είναι η πιθανότητα το αγόρι να έχει φυσιολογική όραση;
Loading...