Γονιδιακές μεταλλάξεις

1.

Τα άτομα που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία συνθέτουν:
2.

Μία μετάλλαξη αντικατάστασης μίας βάσης είναι πιθανότερο να συμβεί:
3.

Οι μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο δεν είναι επιβλαβείς όταν:
4.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις αυτόματες μεταλλάξεις:
5.

Μεταλλαξογόνοι παράγοντες θεωρούνται:
6.

Οι φορείς της β-θαλασσαιμίας εμφανίζουν:
7.

Η β-θαλασσαιμία κληρονομείται με τύπο κληρονομικότητας:
8.

Ποια είναι η κύρια αιμοσφαιρίνη του ανθρώπου κατά την εμβρυϊκή ηλικία;
9.

Ποια από τις παρακάτω αιμοσφαιρίνες ΔΕΝ συναντάται σε ένα φορέα της β-θαλασσαιμίας;
10.

Ένα άτομο που πάσχει από α-θαλασσαιμία:
11.

Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη φαινυλκετονουρία;
12.

Στον αλφισμό:
13.

Αποτέλεσμα μεταλλάξεων είναι:
14.

Τι από τα παρακάτω ισχύουν για ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορφο γονίδιο που εμφανίζεται στα άωρα γεννητικά κύτταρα
15.

Μετάλλαξη αντικατάστασης μίας βάσης σε ένα γονίδιο που κωδικοποιεί ένα πολυπεπτίδιο δημιουργεί:
16.

Αντικατάσταση βάσης που δεν επηρεάζει ποτέ τη σύνθεση ή τη λειτουργικότητα μίας πρωτεΐνης μπορεί να αφορά:
17.

Η δυσμενής επίδραση μίας μετάλλαξης σε ένα γονίδιο είναι πιθανότερη όταν:
18.

Από έλλειψη ή προσθήκη τριών διαδοχικών βάσεων στην κωδικοποιούσα περιοχή ενός γονιδίου δημιουργείται συνήθως ένα πολυπεπτίδιο:
19.

Σιωπηλές μεταλλάξεις θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από:
20.

Η τροποποιημένη πολυπεπτιδική αλυσίδα β της HbS:
Loading...