Δείκτες-Ογκομέτρηση

1.

Οι πρωτολυτικοί δείκτες είναι:
2.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης αλλάζει χρώμα
3.

Ο δείκτης ΗΔ είναι ένα ασθενές οξύ. Κατά κανόνα το χρώμα της όξινης μορφής ΗΔ του δείκτη επικρατεί όταν:
4.

Η όξινη μορφή του δείκτη ΗΔ απορροφά την κόκκινη ακτινοβολία του ορατού φωτός, οπότε όταν επικρατεί η όξινη μορφή του εμείς βλέπουμε το διάλυμα να αποκτά:
5.

Σ’ ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει τον δείκτη ΗΔ είναι [ΗΔ]>[Δ ]. Στη περίπτωση αυτή ισχύει:
6.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης εμφανίζει κίτρινο και μπλε χρώμα σε δύο διαλύματα που έχουν pΗ=4 και pΗ=10 αντίστοιχα. Σε διάλυμα με pΗ=6 ο δείκτης αυτός.
7.

Ένας πρωτολυτικός δείκτης ΗΔ εμφανίζει κόκκινο χρώμα σε pΗ <4 και κίτρινο σε pΗ >6. Αν προσθέσουμε 2-3 σταγόνες του δείκτη σε διάλυμα CH3COOH 0,1Μ CH3COONa 0,1Μ στους 25° C, τότε το χρώμα του είναι:
8.

Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος HCI με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ στο ισοδύναμο σημείο το pΗ στους 25°C είναι:
9.

Για την ογκομέτρηση διαλύματος CH3NH2 με πρότυπο διάλυμα HCI, ο κατάλληλος πρωτολυτικός δείκτης έχει:
10.

Έχουμε τις επόμενες ογκομετρήσεις.

1. Διάλυμα HCI ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ   2. Διάλυμα CH3NH2 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗΝO3                                                                                                        3. Διάλυμα ΚΟΗ ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗΒr 4. Διάλυμα CH COOH ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH. Από τις ογκομετρήσεις αυτές αλκαλιμετρία είναι οι:
11.

Έχουμε τις επόμενες ογκομετρήσεις.

1. Διάλυμα HCI ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΝαΟΗ   2. Διάλυμα CH3NH2 ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗΝO3                                                                                                     3. Διάλυμα ΚΟΗ ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΗΒr 4. Διάλυμα CH COOH ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH. Στο ισοδύναμο σημέιο το pH του διαλύματος είναι μικρότερο του 7 στην ογκομέτρηση
12.

Ο δείκτης ΗΔ είναι ασθενές οργανικό οξύ με Κα=10-4. Η όξινη μορφή του δείκτη έχει κίτρινο χρώμα ενώ η βασική μορφή έχει μπλε χρώμα. Σε καθένα από τα επόμενα διαλύματα προσθέτουμε δυο -τρεις σταγόνες του δείκτη ΗΔ.

Δ1: υδατικό διάλυμα   HCI 0,0365%w/v

Δ2: υδατικό διάλυμα  NH4CI 0,01Μ  KbNH3=10-5

Δ3: υδατικό διάλυμα CH3COOH 0,1Μ  KaCΗ3COOΗ=10-5  Δ4: υδατικό διάλυμα  CH3COONa            θ=25°C

Δ5: υδατικό διάλυμα CH3COOH 0,1Μ -CH3COONa 0,01Μ Δ6: υδατικό διάλυμα CH3COONa 0,1Μ -ΝαΟΗ 0,1Μ.

Τα διαλύματα που θα αποκτήσουν μπλε χρώμα είναι:
13.

25ml υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ απαιτούν για πλήρη εξουδετέρωση 50ml πρότυπου διαλύματος ΝαΟΗ 0,1 Μ (θ=25° C). Στο διάλυμα που προκύπτει ισχύει pΗ = pΚα, όταν έχει προστεθεί από το πρότυπο διάλυμα όγκος ίσος με:
14.

Ο δείκτης ΗΔ είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με Κα=10-6. Αν προσθέσουμε μικρή ποσότητα του δείκτη ΗΔ σε υδατικό διάλυμα με pΗ=8, για τις δύο μορφές του δείκτη ισχύει:
15.

Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος ΝαΟΗ όγκου 100 ml απαιτήθηκαν 25 ml διαλύματος HCI 0,4Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο.Κατάλληλος δείκτης για την ογκομέτρηση είναι αυτός που έχει:
16.

Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος CH3COOH 400ml απαιτήθηκαν 200 ml διαλύματος ΝαΟΗ 0,2Μ για να φτάσουμε στο ισοδύναμο σημείο.Το pΗ στο ισοδύναμο σημέιο στους 25° C μπορεί να είναι:
17.

200 ml διαλύματος HCI ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα Ca(OH)2  0,2Μ. Στο ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 50 ml από το πρότυπο διάλυμα Ca(OH)2. Το pΗ του διαλύματος HCl είναι:
18.

Υδατικό διάλυμα CH3COOH 0,6%w/v έχει ρΗ=3 στους 25°C. Διάλυμα ΝΗ3 όγκου 2lt προκύπτει με διάλυση 4,48lt αέριας ΝΗ3, σε stp, σε 2lt Η2Ο και έχει pΗ =11 στους 25° C. Ο όγκος του διαλύματος ΝΗ3 είναι 2lt. Για τις σταθερές Κα του CH3COOH και Kb της ΝΗ3 ισχύει:
Loading...