Εισαγωγή οργανική χημεία 1

1.

Όλες οι οργανικές ενώσεις:
2.

Ποιά από τις επόμενες χημικές ενώσεις δεν είναι οργανική;
3.

Η ουρία
4.

Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις:
5.

Δυο άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με:
Loading...