Εισαγωγή οργανική χημεία 2

1.

Όταν μια χημική ένωση περιέχει άνθρακα,είναι οπωσδήποτε οργανική ένωση.
2.

Η ουρία (NH2 CONH2) είναι η πρώτη οργανική ένωση που ανακαλύφθηκε.
3.

Κάθε οργανική ένωση περιέχει υδρογόνο.
4.

Το άτομο 6C  έχει μικρότερη ατομική ακτίνα από το άτομο 14Si
5.

Δύο άτομα C μπρορούν να ενωθούν μεταξύ τους με αμοιβαία συνεισφορά 1, 2, 3 μονήρων ηλεκτρονίων.
6.

Το άτομο C μπορεί να σχηματίσει τριπλό ομοιοπολικό δεσμό μόνο με άλλο άτομο C.
7.

Αν στο μόριο μιας οργανικής ένωσης υπἀρχει διπλός ή τριπλός δεσμός μεταξύ δύο ατόμων, η ένωση αυτή είναι ακόρεστη.
8.

Σε 1 mol μορίων CH4  υπάρχουν 4 ομοιοπολικοί δεσμοί.
9.

Άκυκλες ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις στις οποιές όλα τα άτομα του άνθρακα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ευθεία ανθρακική αλυσίδα.
10.

Κυκλικές ονομάζονται οι οργανικές ενώσεις στο μόριο των οποίων όλα τα άτομα του άνθρακα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν κλειστή ανθρακική αλυσίδα (δακτύλιο) .
11.

Ετεροκυκλικές ονομάζονται οι κυκλικές ενώσεις οι οποίες περιέχουν στο μόριό τους ένα τουλάχιστον O, N, S.
12.

Οι άκυκλες ένωσεις ονομάζονται και αλειφατικές ή λιπαρές.
13.

Όταν μια οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της εξαμελή δακτύλιο, χαρακτηρίζεται ως αρωματική ένωση.
14.

Οι ακόρεστες ενώσεις περιέχουν στο μόριό τους έναν τουλάχιστον πολλαπλό δεσμό στον οποίο συμμετέχει άτομο C.
15.

Όταν μια οργανική ένωση περιέχει στο μόριό της ένα άτομο άνθρακα, είναι υποχρεωτικά κορεσμένη ένωση.
16.

Στον δακτύλιο μιας ετεροκυκλικής ένωσης μπορεί να συμμετέχουν τα χημικά στοιχεία (ετεροάτομα) O, N και CI.
17.

Η χημική τάξη των αλκοολών περιέχει την ομάδα υδροξείδιο.
18.

Η χαρακτηριστική ομάδα μιας οργανικής ένωσης είναι ένα συγκρότημα ατόμων.
19.

Στα καρβοξυλικά οξέα η χαρακτηριστική ομάδα βρίσκεται στο τελευταίο (ακραίο) άτομο της ανθρακικής αλυσίδας.
20.

Οι καρβονυλικές ενώσεις περιλαμβάνουν τις κετόνες και τις αλδεϋδες.
21.

Κάθε οργανική ένωση έχει στο μόριό της μια χαρακτηριστική ομάδα.
22.

Ο απλούστερος κορεσμένος αιθέρας έχει μοριακό τύπο C3H6O.
23.

Η απλούστερη κορεσμένη κετόνη έχει μοριακό τύπο C3H6O.
Loading...