Ενδοκρινείς αδένες

1.

Ο σημαντικότερος αδένας του οργανισμού, που βρίσκεται κάτω από τον υπνοθάλαμο και ελέγχει τη δράση όλων των άλλων περιφερικών αδένων, είναι:
2.

Η ποσότητα ασβεστίου και φωσφορικών ιόντων στο αίμα ελέγχεται από:
3.

Η ορμόνη που συμμετέχει σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης (π.χ. φόβος) και ενεργοποιεί τον οργανισμό είναι:
4.

Η ορμόνη που έχει ευρύ φάσμα δράσης είναι:
5.

Σε ποιό από τα παρακάτω ζεύγη οι ορμόνες παρουσιάζουν ανταγωνιστική δράση;
6.

Η ορμόνη γλυκαγόνη παράγεται από:
7.

Το σύστημα οργάνων που μαζί με τις ορμόνες ρυθμίζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου είναι:
8.

Μεικτοί αδένες είναι:
9.

Εξωκρινείς αδένες είναι:
10.

Ο αδένας που βρίσκεται κάτω από τον λάρυγγα και μπροστά από την τραχεία είναι:
11.

Ο αδένας που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στον ανοσοποιητικό μηχανισμό του ανθρώπου είναι:
12.

Οι στεροειδείς ορμόνες:
13.

Οι πεπτιδικές ορμόνες:
14.

Οι ορμόνες που ενεργοποιούν γονίδια ανήκουν στην ομάδα:
15.

Η παρουσία ορμονών επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου.
16.

Ο υποθάλαμος ανήκει στους ενδοκρινείς αδένες.
17.

Η επίφυση ελέγχει τη δράση όλων των άλλων περιφερικών αδένων.
18.

Οι όρχεις ανήκουν στους ενδοκρινείς αδένες.
19.

Οι ορμόνες ενεργοποιούν (έμμεσα) γονίδια.
Loading...