Επαναληπτικά θέματα Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και Περιοδικός Πίνακας 3

1.

Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου απορροφάται φωτόνιο με μεγαλύτερο μήκος κύματος;
2.

H ενέργεια που απαιτείται για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση στη δεύτερη διεγερμένη κατάσταση είναι:
3.

Κατά τις μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου Ν→L και L→Κ εκπέμπονται φωτόνια με συχνότητες f1 και f2 και μήκη κύματος λ1 και λ2 αντίστοιχα. Ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι σωστή;
4.

Το τροχιακό με κβαντικούς αριθμούς (4,1,-1) είναι το:
5.

To πλήθος των τροχιακών των στιβάδων L και Μ είναι αντίστοιχα:
6.

Το σύνολο των κβαντικών αριθμών n=5, l=3 και ml=0 περιγράφει:
7.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που έχουν n=4 και ml=+1 είναι:
8.

Τα τροχιακά 3s και 3p σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο:
9.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου έχει μεγαλύτερη ενέργεια;
10.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση ατόμου;
11.

Η δομή του ιόντος 28Ni2+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
12.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση αντιστοιχεί σε χημικό στοιχείο του τομέα s;
13.

Ποια από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα;
14.

Η τρίτη περίοδος του Π.Π περιλαμβάνει: 
15.

Ποιο είναι το στοιχείο μετάπτωσης που έχει τον μικρότερο ατομικό αριθμό;
16.

Τα άτομα των χημικών στοιχέιων της 13ης ομάδας του Π.Π. στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ηλεκτρονιακή δομή στην εξωτερική στιβάδα:
17.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει περισσότερο βασικό οξείδιο;
18.

Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο;
19.

To χημικό στοιχείο της τρίτης περιόδου του Π.Π. που έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα έχει ατομικό αριθμό:
20.

Ποιο από τα επόμενα σωματίδια έχει μικρότερο μέγεθος;
21.

Σε ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία για τις διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού του (Εi) ισχύει η διάταξη 

Εi 1i 2 i 3<<Εi 4 ;
22.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό;
23.

Το χημικό στοιχείο Σ ανήκει στην τρίτη περίοδο του Π.Π. και δημιουργεί με το 9F ιοντική ένωση με χημικό τύπο ΣF2. Το χημικό στοιχείο Σ έχει ατομικό αριθμό: 
24.

Ποια από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζουν ιοντική ένωση με χημικό τύπο Α2Β3;
25.

Το χημικό στοιχείο Α ανήκει στη 16η ομάδα του Π.Π. και έχει την μεγαλύτερη τιμή Ei 1. Το χημικό στοιχείο Β ανήκει στην τρίτη περίοδο του Π.Π. και έχει τη μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από τα χημικά στοιχεία της περιόδου του. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λανθασμένη;
Loading...