Επαναληπτικό Μηχανισμοί Άμυνας – AIDS (1)

1.

Μηχανισμό ειδικής άμυνας αποτελεί
2.

Στους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας ανήκει
3.

Πρωτεϊνικής σύστασης ουσίες της μη ειδικής άμυνας είναι
4.

Το οίδημα στην περιοχή της φλεγμονής οφείλεται
5.

Οι ιντερφερόνες διαφέρουν από τα αντισώματα-μεταξύ άλλων-επειδή
6.

Τα φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται στην περιοχή της φλεγμονής από ουσίες
7.

Στα φαγοκύτταρα ανήκουν τα
8.

Τα ουδετερόφιλα αποτελούν κατηγορία των
9.

Η δράση των τοξινών στην περιοχή της φλεγμονής είναι δυνατό να προκαλέσει
10.

Στον μυελό των οστών διαφοροποιούνται και ωριμάζουν τα
11.

Κατά την ανοσοβιολογική απόκριση, τα μακροφάγα ενεργοποιούν τα
12.

Οι ανοσοσφαιρίνες εκκρίνονται στο αίμα και τη λέμφο από τα
13.

Πρόληψη των ασθενειών αποτελούν
14.

Η χυμική ανοσία προκύπτει από την ενεργοποίηση των
15.

Η κυτταρική ανοσία προκύπτει από την ενεργοποίηση των
16.

Ο Ανδρέας έχει μολυνθεί από κάποιο αντιγόνο, ενώ ο Νίκος κινδυνεύει να μολυνθεί. Για τα δύο άτομα συνίσταται
17.

Η σύνδεση του αντισώματος με ένα αντιγόνο
18.

Στη μόλυνση από το μικρόβιο της χολέρας δεν ενεργοποιούνται τα
19.

Η ανοσοβιολογικά απόκριση -μεταξύ άλλων- πραγματοποιείται
20.

Από το ανοσοβιολογικό σύστημα ενός ατόμουδεν αναγνωρίζονται ως αντιγόνα
21.

Ο HIV μολύνει
22.

Το άτομο που μολύνεται από τον HIV παράγει κατά του ιού
23.

Στο στάδιο κατά το οποίο ένα άτομο είναι φορέας του HIV, το γενετικό υλικό του ιού είναι
24.

Πιθανό τρόπο μετάδοσης του AIDS αποτελεί
25.

Τα αντιρετροϊκά φάρμακα AZT και DCC
Loading...