Επαναληπτικό Ομοιόσταση-Μετάδοση μικροοργανισμών-ΣΜΝ (2)

1.

Με ομοιοστατικό μηχανισμό ρυθμίζεται η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα του ανθρώπου και το pH του αίματος στο 7,4
2.

Τα βακτήρια ανήκουν στους προκαρυωτικούς μικροοργανισμούς
3.

Το γενετικό υλικό των βακτηρίων βρίσκεται κατά κανόνα συγκεντρωμένο σε μια περιοχή του κυττάρου που ονομάζεται πλασμίδιο
4.

Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου ονομάζονται δυνητικά παθογόνοι
5.

Τα περισσότερα πρωτόζωα πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση
6.

Με μαστίγια και βλεφαρίδες είναι δυνατό να μετακινούνται τα πρωτόζωα και ορισμένα βακτήρια
7.

Τα νιτροποιητικά βακτήρια είναι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί
8.

Η E.coli έχει μέγεθος μικρότερο από 0,1mm
9.

Οι περισσότεροι μύκητες αποτελούνται από νηματοειδείς δομές, τις αποικίες
10.

Το καψίδιο αποτελεί μέρος της δομής των ιών και η κάψα περίβλημα ορισμένων βακτηρίων
11.

Το πλασμώδιο είναι μόριο DNA, ενώ το πλασμίδιο είναι παθογόνο πρωτόζωο
12.

Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από πρωτόζωα και βακτήρια
13.

Η ηπατίτιδα Β είναι δυνατό να μεταδοθεί με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος
14.

Η πενικιλίνη παράγεται από μύκητες και οι τοξίνες από βακτήρια
15.

Στο γενετικό υλικό των ιών είναι αποθηκευμένες μεταξύ άλλων οι πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών της μεμβράνης τους
16.

Ο ιός της πολιομυελίτιδας μολύνει τα νευρικά κύτταρα του μυελού των οστών και ο ιός της γρίπης τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού
17.

Η απαλλαγή του γάλακτος από παθογόνους μικροοργανισμούς γίνεται με την παστερίωση, ενώ του νερού με τη χλωρίωση
18.

Η παστερίωση πραγματοποιείται με τον βρασμό του γάλακτος στους    620 C επί μισή ώρα
19.

Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα των βακτηρίων
20.

Λοιμώδεις είναι οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς και πληρούν τα κριτήρια του Κοχ
21.

Η εμφάνιση λοιμώδους ασθένειας σε ένα άτομο προκαλεί διαταραχή της ομοιόστασης του οργανισμού του
22.

Ορισμένα φυτά είναι δυνατό να παράγουν αντιβιοτικά
23.

Τα βακτήρια και οι μύκητες αναπτύσουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
24.

Με αντιβιοτικό δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η γονόρροια
25.

Με αντιβιοτικό δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί ο απλός έρπης
Loading...