Επαναληπτικό Ομοιόσταση-Μετάδοση μικροοργανισμών -ΣΜΝ (1)

1.

Με την έκκριση ιδρώτα επιτυγχάνεται
2.

Οι τριχομονάδες είναι
3.

Ο βάκιλος του Κοχ, το μικρόβιο που προκαλεί τη φυματίωση, έχει σχήμα
4.

Με εκβλάστηση είναι δυνατό να αναπαράγονται
5.

Από έντομα μεταδίδεται
6.

Μη παθογόνα μικρόβια είναι
7.

Μικρόβιο που είναι δυνατό να μολύνει το ήπαρ αποτελεί
8.

Στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν ανήκουν
9.

Τα ενδοσπόρια είναι
10.

Περίβλημα που παρατηρείται σε ορισμένα βακτήρια είναι
11.

Το πλασμίδιο είναι
12.

Τα βακτήρια δεν είναι δυνατό να παράγουν
13.

Στα ριβοσώματα παράγονται
14.

Σε πρωτόζωα οφείλονται οι ασθένειες
15.

Η E.coli
16.

Το πρωτεϊνικής φύσης περίβλημα των ιών ονομάζεται
17.

Το γενετικό υλικό ενός ιού είναι μόρια
18.

Η εκδήλωση ασθένειας που οφείλεται σε παθογόνο μικρόβιο ονομάζεται
19.

Δεν ανήκει στις ιώσεις
20.

Η πενικιλίνη
21.

Με την παστερίωση καταστρέφονται
Loading...