Επαναληπτικό Οξέα-βάσεις-ιοντική ισορροπία 2

1.

Ασθενής μονοπρωτική βάση Β σε διάλυμα της ο,2Μ παρουσιάζει βαθμό ιοντισμού α=0,01. Για την πλήρη εξουδετέρωση 1000ml του διαλύματος της βάσης Β απαιτούνται:
2.

Ποιο από τα επόμενα ζευγάρια μπορεί να σχηματίσει ρυθμιστικό διάλυμα.
3.

Αναμιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυμάτων Α και Β. Προκύπτει διάλυμα με μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα αν:
4.

Δίνονται τα διαλύματα Δ1 και Δ2.

Δ1: διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με C1 και a1.

Δ2: διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΒ με C2 και a2.

Aν ισχύει C1>C2 και α1=α2 τότε:
5.

Υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 10-7Μ σε θ=25οC, έχει συγκέντρωση ιόντων Η3Ο+.
6.

Όξινος δείκτης ΗΔ έχει Κa=10-5. Σε pH<4 το χρώμα είναι ερυθρό ενώ σε pH>6 είναι κίτρινο. Επομένως:
7.

Σε διάλυμα οξέος περιέχονται 0,01mol ιόντων Η3Ο+. Αν στο διάλυμα αυτό προσθέσουμε 0,01mol NaOH θα προκύψει διάλυμα:
8.

Υδατικό διάλυμα HF ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH στους 25οC. Ποιος από τους επόμενους δείκτες είναι κατάλληλος για την ογκομέτρηση:
9.

Διάλυμα NH4Cl 0,01M έχει pH στους 25οC:
10.

Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΑ έχει pH=2 σε θ=25οC. Αν το διάλυμα του ΗΑ αραιωθεί σε δεκαπλάσιο όγκο προκύπτει διάλυμα με pH=3. Υδατικό διάλυμα οξέος ΗΒ έχει pH=3 σε θ=25οC. Αν το διάλυμα του ΗΒ αραιωθεί σε δεκαπλάσιο όγκο προκύπτει διάλυμα με pH=2,5. Για τα οξέα ΗΑ, ΗΒ ισχύει:
11.

Σε βασικό υδατικό διάλυμα και σε θ=25οC ισχύει:
12.

Ποια από τις επόμενες ουσίες όταν διαλυθεί στο νερό δεν αλλάζει το pH του;
13.

Σε ένα διάλυμα ΝΗ3 προσθέτουμε ποσότητα ΝΗ4Cl χωρίς μεταβολή όγκου και θερμοκρασίας οπότε:
14.

Κατά την ογκομέτρηση HCOOH(aq) με NaOH(aq) ο καταλληλότερος δείκτης είναι:
15.

Σε διάλυμα (Δ) HCOOH 0,1M προσθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος HCOOH 2,3w/v στην ίδια θερμοκρασία. Τι από τα παρακάτω ισχύει:
Loading...