Επαναληπτικό στους Μικροοργανισμούς

1.

Ποιοι από τους παρακάτω μικροοργανισμούς πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση;
2.

Ποιος από τους παρακάτω μικροοργανισμούς είναι πρωτόζωο;
3.

Οι μύκητες μπορούν να
4.

Ένας μικροοργανισμός που δεν μπορεί να προσβάλλει τα εσωτερικά όργανα είναι
5.

Ενδοσπόρια μπορεί να σχηματίσει
6.

Από όλους τους μικροοργανισμούς, αποκλειστικά παθογόνοι είναι μόνο
7.

Δεν αποκλείεται να είναι δυνητικά παθογόνος μικροοργανισμός
8.

Η διχοτόμηση είναι τρόπος πολλαπλασιασμού
9.

Η εκβλάστηση είναι τρόπος πολλαπλασιασμού
10.

Το γενετικό υλικό των κυτταρικών μορφών ζωής είναι
11.

Οι οργανισμοί που διαβιούν αποκλειστικά ως παράσιτα είναι
12.

Ως περιβλήματα βακτηρίων μπορούν να θεωρηθούν
13.

Κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ μυκήτων και βακτηρίων αποτελεί
14.

Κοινό γνώρισμα βακτηρίων και μυκήτων είναι
15.

Δεν προκαλείται από ιό
16.

Αποκλείεται να είναι δυνητικά παθογόνος μικοοργανισμός
17.

Το γενετικό υλικό των κυτταρικών παρασίτων είναι
18.

Ο όρος διαίρεση δεν μπορεί να αφορά
19.

Υπάρχουν μικροοργανισμοί που
20.

Εξειδίκευση ενός μικροοργανισμού σημαίνει ότι
21.

Ότι είναι η κάψα για ένα βακτήριο, είναι για έναν ιό
22.

Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για τους μικροοργανισμούς
23.

Το προφυλακτικό αποτελεί
24.

Είσοδος παθογόνων μικροοργανισμών στην κυκλοφορία του αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή
25.

Ένας μικροοργανισμός που είναι πιθανόν να προκαλέσει στειρότητα είναι
26.

Πιθανόν να επηρεάζει το έμβρυο
27.

Ένα έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδέχεται να
Loading...