Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (5)

1.

Ποια είναι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία
2.

Τι χαρακτηρίζουμε ως αποικία
3.

Στο πείραμά του ο Griffith χρησιμοποίησε δύο στελέχη
4.

Όταν οι Avery, Mac-Leod και MacCarty επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith, διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετασχηματισμό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν
5.

Το ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών και η ποσότητά του είναι σταθερή σε κάθε οργανισμό και δε μεταβάλλεται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος υποστηριζόταν
6.

Στα κλασικά πειράματα των Hershey και Chase ιχνηθετήθηκαν βακτηριοφάγοι Τ2
7.

Η έκφραση in vitro χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας που πραγματοποιείται
8.

Το δεοξυριβονουκλεοτίδιο αποτελείται
9.

Για ποιο λόγο ο φωσφοδιεστερικός δεσμός ονομάζεται 3΄-5΄
10.

Σε κάθε μόριο DNA ο αριθμός νουκλεοτιδίων που έχουν βάση την αδενίνη
11.

Σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας, ο σταθερός σκελετός της αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια
12.

Η δευτερογενής δομή του DNA σταθεροποιείται με
13.

Το γενετικό υλικό των κυττάρων είναι
14.

Τι είναι τα γονίδια
15.

Είναι σωστό να αναφέρουμε ότι το μηκος του μορίου DNA ενός κυττάρου είναι
16.

Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι
17.

Τα βακτήρια περιέχουν ένα αντίγραφο του γονιδιώματος και γι’αυτό είναι
18.

Τι είναι τα πλασμίδια
19.

Τα πλασμίδια έχουν τη δυνατότητα
20.

Το συνολικό πυρηνικό DNA που υπάρχει στα ευκαρυωτικά κύτταρα συνίσταται από
Loading...