Επαναληπτικό 1ου Κεφαλαίου (6)

1.

Τα ινίδια χρωματίνης αποτελούνται από
2.

Το νουκλεόσωμα είναι η βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης και αποτελείται από
3.

Ο όρος «αδελφές χρωματίδες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει
4.

Το γονιδίωμα του γαμέτη του ανθρώπου αποτελείται από
5.

Για ποιο λόγο τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο της μετάφρασης
6.

Τι ονομάζουμε καρυότυπο
7.

Στον άνθρωπο, το θηλυκό άτομο καθορίζεται από
8.

Ένα φυσιολογικό αρσενικό άτομο έχει
9.

Ένα μονόκλωνο γραμμικό RNA που περιέχει 650 γουανίνες θα έχει
10.

Το μιτοχονδριακό DNA είναι
11.

Η προέλευση των μιτοχονδριακών γονιδίων στους ανώτερους οργανισμούς είναι μητρική, επειδή
12.

Το γενετικό υλικό των ιών μπορεί να είναι
13.

Σε έναν απλοειδή γαμέτη του ανθρώπου το γονιδίωμα αποτελείται από
14.

Στο μεσοφασικό πυρήνα των νέων κυττάρων που προκύπτουν μετά την κυτταρική διαίρεση το γενετικό υλικό έχει μορφή
15.

Ποιες ουσίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή καρυοτύπου
16.

Τα μεταφασικά χρωμοσώματα ενός κυττάρου διαφέρουν μεταξύ τους ως προς
17.

Στον άνθρωπο, τα φυσιολογικά αρσενικά και θηλυκά άτομα έχουν στο μεσοφασικό πυρήνα των σωματικών τους κυττάρων
18.

Το καθένα από τα δύο νέα κύτταρα που προκύπτουν στο τέλος της μιτωτικής διαίρεσης περιέχει
19.

Ένα τμήμα δίκλωνου DNA που περιέχει 587 αδενίνες θα έχει
20.

Το γενετικό υλικό των χλωροπλαστών και των μιτοχονδρίων περιέχει πληροφορίες σχετικές
Loading...