Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (Σ-Λ) 3

1.

Μετά την πρωτεϊνοσύνθεση ακολουθεί το στάδιο της τροποποίησης της πρωτεϊνης, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση αμινοξέων από το αμινικό άκρο της
2.

Πολλά mRNA μπορούν να μεταγράφονται από ένα μόνο γονίδιο
3.

Το σύμπλεγμα mRNA και ριβοσωμάτων που το μεταφράζουν ταυτόχρονα λέγεται πολύσωμα
4.

Η πρωτεϊνοσύνθεση χαρακτηρίζεται οικονομική διαδικασία
5.

Γονιδιακή έκφραση είναι η διαδικασία με την οποία ένα γονίδιο ενεργοποιείται για να παραχθεί μια πρωτεϊνη
6.

Σε κάθε κύτταρο παράγονται όλες οι πρωτεϊνες του κάθε στιγμή
7.

Οι πρωτεϊνες ενός κυττάρου παράγονται σε ίσες ποσότητες
8.

Στα βακτήρια η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης αποσκοπεί στην προσαρμογή των βακτηρίων στις εναλλαγές του περιβάλλοντος
9.

Κάθε σωματικό κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού περιέχει την ίδια ποσότητα γενετικού υλικού με όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονται στην ίδια φάση του κυτταρικού κύκλου
10.

Σε κάθε σωματικό κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού εκφράζονται τα ίδια γονίδια
11.

Υπάρχουν γονίδια που εκφράζονται σε όλα τα σωματικά κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού
12.

Η κυτταρική διαφοροποίηση είναι η εξειδίκευση των κυττάρων για την εκτέλεση επιμέρους λειτουργιών
13.

Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού έχουν τις ίδιες γενετικές οδηγίες, αλλά τις εκφράζουν επιλεκτικά
14.

Η ρύθμιση των γονιδίων στα προκαρυωτικά κύτταρα γίνεται σε πολλά επίπεδα
15.

Κάποια από τα βακτηριακά γονίδια μεταγράφονται συνεχώς και παράγονται πρωτεϊνες που είναι απαραίτητες για τις βασικές λειτουργίες του κυττάρου
16.

Η γλυκόζη είναι πηγή άνθρακα για τα βακτήρια
17.

Η λακτόζη διασπάται σε γλυκόζη και γαλακτόζη
18.

Η E.coli παράγει τρία ένζυμα για τη διάσπαση της λακτόζης
19.

Τα δομικά γονίδια κωδικοποιούν πρωτεϊνες-ένζυμα
20.

Το οπερόνιο της λακτόζης δεν μεταγράφεται και είναι σε καταστολή όταν στο θρεπτικό υλικό υπάρχει λακτόζη
21.

Δύο είναι τα ρυθμιστικά μόρια του οπερονίου της λακτόζης,                         η πρωτεϊνη-καταστολέας και η λακτόζη
22.

Το ρυθμιστικό γονίδιο του οπερονίου της λακτόζης μεταγράφεται συνεχώς
23.

Ο καταστολέας προσδένεται στο χειριστή
24.

Στο γονιδίωμα των ευκαρυωτικών οργανισμών τα γονίδια των ενζύμων που παίρνουν μέρος σε μια μεταβολική οδό οργανώνονται σε οπερόνια
25.

Όταν τα ευκαρυωτικά κύτταρα «βγουν» από το αυστηρό πρόγραμμα λειτουργίας τους μπορεί να γίνουν καρκινικά
26.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής περιλαμβάνει μηχανισμούς που ελέγχουν ποια γονίδια θα μεταγραφούν και/ή με ποια ταχύτητα είναι η μεταγραφή
27.

Κάθε γονίδιο των ευκαρυωτικών κυττάρων μεταγράφεται αυτόνομα
28.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μεταγραφής περιλαμβάνει μηχανισμούς που καθορίζουν την ωρίμανση των πρόδρομων mRNA
29.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μετάφρασης περιλαμβάνει μηχανισμούς που ρυθμίζουν το χρόνο «ζωής» των mRNA στο κυτταρόπλασμα
30.

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η γονιδιακή ρύθμιση στο επίπεδο της μετάφρασης περιλαμβάνει μηχανισμούς που ρυθμίζουν την τροποποίηση των πρωτεϊνών
Loading...