Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (4)

1.

Ο μηχανισμός αυτοδιπλασιασμού του DNA ονομάζεται
2.

Ο μηχανισμός αυτοδιπλασιασμού του DNA ονομάζεται ημισυντηρητικός 
3.

Η αντιγραφή του DNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα γίνεται
4.

Στα προκαρυωτικά κύτταρα
5.

Το πρώτο ένζυμο που δρα στην αντιγραφή του DNA είναι
6.

Με τη δράση της DNA ελικάσης
7.

Η DNA δεσμάση
8.

Η DNA πολυμεράση
9.

Το πριμόσωμα
10.

Επιδιόρθωση σφαλμάτων κατά την αντιγραφή κάνουν
11.

Σε μία θηλιά αντιγραφής
12.

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας είναι 
13.

Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας
14.

Ο όρος κωδικόνιο αναφέρεται
15.

Από RNA και πρωτεϊνες αποτελούνται
16.

Η μεταγραφή μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων διαφοροποιείται
17.

Τα μόρια με τα οποία μεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες μέσα σε ένα κύτταρο είναι
18.

Τα μόρια με τα οποία μεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες από κύτταρο σε κύτταρο σε έναν οργανισμό είναι
19.

Η RNA πολυμεράση καταλύει το σχηματισμό
20.

Η σύνθεση του RNA γίνεται με καλούπι το DNA και συγκεκριμένα
21.

Ο υποκινητής είναι
22.

Ο υποκινητής αποτελείται από 
23.

Οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούνται από 
24.

Η RNA πολυμεράση μεταγράφει
25.

Δεν μεταγράφονται
Loading...