Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (6)

1.

Ένα δίκλωνο μόριο DNA απομονώνεται από κύτταρο και μεταφέρεται σε περιβάλλον ραδιενεργού Ν, όπου και αντιγράφεται 2 φορές.Μετά το τέλος και της δεύτερης αντιγραφής
2.

Κατά την αντιγραφή του DNA τα ασυνεχή τμήματα συνδέει
3.

Ένα πρωταρχικό τμήμα μήκους 16 βάσεων περιέχει 9 βάσεις U και A (συνολικά).Οι δεσμοί υδρογόνου που σπάζουν κατά την αντικατάστασή του από την DNA πολυμεράση είναι
4.

Στα Β-λεμφοκύτταρα εκφράζονται τα γονίδια
5.

Ένα γονίδιο μεταφέρεται από ευκαρυωτικό οργανισμό σε βακτήριο,όπου και παράγεται η αντίστοιχη πρωτεϊνη, διότι
6.

Τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής είναι
7.

Οι μεταγραφικοί παράγοντες αποτελούνται από
8.

Σωματίδια των ευκαρυωτικών κυττάρων αποτελούν
9.

Αν το 60% των βάσεων ενός γονιδίου βακτηρίου είναι G + C,το ποσοστό των ίδιων βάσεων στο RNA που παράγεται από τη μεταγραφή του είναι 
10.

Εάν το 30% των βάσεων ενός πρόδρομου mRNA είναι A + U,το ποσοστό των βάσεων G + C στο γονίδιο από το οποίο μεταγράφηκε είναι
11.

Δεδομένου ότι τα 20 αμινοξέα κωδικοποιούνται από 64 κωδικόνια,τα διαφορετικά είδη των tRNA  σε κάθε κύτταρο είναι
12.

Σε ένα μόριο tRNA δεν υπάρχουν
13.

Σε ένα πολύσωμα παρατηρούνται κάποια δεδομένη χρονική στιγμή 9 ριβοσώματα. Από το πολύσωμα αυτό θα παραχθούν 
14.

Τα ρυθμιστικά μόρια της μεταγραφής του οπερόνιου της λακτόζης είναι
15.

Στο σύνολο των αλληλουχιών του γονιδιώματος της E. coli που αποτελούν το οπερόνιο της λακτόζης υπάρχουν
16.

Όταν το οπερόνιο της λακτόζης επάγεται, παράγονται
17.

Για την έκφραση των δομικών γονιδίων του οπερόνιου της λακτόζης δεν είναι απαραίτητα
18.

Για τη γονιδιακή ρύθμιση των ευκαρυωτικών ισχύει
Loading...