Επαναληπτικό 2ου Κεφαλαίου (9)

1.

Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια οικονομική διαδικασία, επειδή
2.

Μόλις το tRNA, που μεταφέρει το κατάλληλο αμινοξύ, αποσυνδεθεί από το ριβόσωμα
3.

Το ότι ο γενετικός κώδικας είναι σχεδόν καθολικός σημαίνει ότι
4.

Απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρωτεϊνοσύνθεσης είναι
5.

Όλα τα ριβοσώματα έχουν
6.

Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής, επειδή
7.

Εκφυλισμένος λέγεται ο γενετικός κώδικας γιατί
8.

Ποια είναι η βασική διαφορά στο επίπεδο της μεταγραφής, το οποίο συναντάμε και στους ευκαρυωτικούς  και στους προκαρυωτικούς οργανισμούς
9.

Κύριος σκοπός της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στα βακτήρια είναι
10.

Τι ονομάζεται κυτταρική διαφοροποίηση
11.

Παρ’όλο που όλα τα κύτταρα ενός ευκαρυωτικού οργανισμού διαθέτουν τα ίδια γονίδια, εντούτοις διαφέρουν στη μορφή και στη λειτουργία τους, επειδή
12.

Οι βασικές λειτουργίες του βακτηριακού κυττάρου είναι
13.

Τι συμβαίνει όταν στο θρεπτικό υλικό του βακτηρίου E.coli υπάρχει μόνο γλυκόζη
14.

Το οπερόνιο της λακτόζης
15.

Αν στο θρεπτικό υλικό του βακτηρίου E.coli αντί για γλυκόζη υπάρχει ο δισακχαρίτης λακτόζη, αυτός διασπάται σε
16.

Τα γονίδια του οπερονίου της λακτόζης βρίσκονται σε καταστολή όταν
17.

Τι συμβαίνει όταν στο θρεπτικό υλικό του βακτηρίου E.coli υπάρχει μόνο λακτόζη
18.

Οι Jacob και Monod περιέγραψαν την ικανότητα του βακτηρίου E.coli
19.

Τα επίπεδα ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που συναντάμε μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς είναι
20.

Γονιδιακή έκφραση είναι μια διαδικασία κατά την οποία
21.

Τι είναι το πολύσωμα
Loading...