Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (5)

1.

Μετασχηματισμός ονομάζεται η 
2.

Μετά την επίδραση της EcoRI στο ανθρώπινο γονιδίωμα προκύπτουν 
3.

Κάθε μετασχηματισμένο βακτήριο περιέχει
4.

Στους κλώνους μίας cDNA βιβλιοθήκης δεν περιέχονται 
5.

Στους κλώνους cDNA βιβλιοθήκης παγκρεατικού κυττάρου δεν είναι δυνατό να περιέχονται γονίδια που
6.

Η κατασκευή της γονιδιωματικής βιβλιοθήκης συμβάλλει
7.

Πλεονέκτημα της μεθόδου PCR έναντι άλλων μεθόδων κλωνοποίησης αποτελεί ότι οι κλώνοι που παράγονται από αυτή(ν)
8.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες κωδικοποιούνται από γονίδια που
9.

Μονομερή των φορέων κλωνοποίησης αποτελούν τα
10.

Η περιοριστική ενδονουκλεάση NotI αναγνωρίζει και τέμνει αλληλουχία 8 νουκλεοτιδίων.Συνεπώς
11.

Ινίδιο χρωματίνης τέμνεται από την EcoRI σε 6 θραύσματα.Η EcoRi έσπασε σε αυτό
12.

Οι ερευνητές εξασφαλίζουν από τα βακτήρια τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες και την αντίστροφη μεταγραφάση
13.

Τα πλασμίδια και οι φάγοι είναι φορείς κλωνοποίησης
14.

Η cDNA βιβλιοθήκη από ένα κύτταρο του ήπατος περιέχει τους ίδιους κλώνους με τη cDNA βιβλιοθήκη από ένα νευρικό κύτταρο του ίδιου οργανισμού
15.

Από την επιτυχή σύνδεση ενός φορέα κλωνοποίησης με τμήμα DNA οργανισμού δότη προκύπτει ανασυνδυασμένο DNA 
16.

Οι 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων δεν περιλαμβάνονται σε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη
17.

Οι 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές των γονιδίων δεν περιλαμβάνονται σε μία cDNA βιβλιοθήκη
18.

Τα πλασμίδια είναι κατάλληλοι φορείς κλωνοποίησης, μεταξύ άλλων, λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν στα αντιβιοτικά
19.

Ένας κλώνος βακτηρίων γονιδιωματικής βιβλιοθήκης αποτελείται από κύτταρα, τα οποία περιέχουν διαφορετικά ανασυνδυασμένα πλασμίδια
20.

Μετά την προσθήκη αντιβιοτικού σε καλλιέργεια βακτηρίων προς κατασκευή βιβλιοθήκης, επιβιώνουν μόνο τα κύτταρα που μετασχηματίστηκαν από ανασυνδυασμένο DNA 
21.

Ο φάγος Τκαι ο φάγος λ έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τεχνικές και πειράματα Μοριακής Βιολογίας και τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA
22.

Η παραγωγή ανθρώπινων πρωτεϊνών στη cDNA βιβλιοθήκη οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον εκφυλισμό του γενετικού κώδικα
23.

Η παραγωγή ανθρώπινων πρωτεϊνών στη cDNA βιβλιοθήκη οφείλεται,μεταξύ άλλων,στην ιδιότητα των ριβοσωμάτων να μεταφράζουν οποιοδήποτε mRNA 
24.

Η EcoRI προστατεύει την E. coli από την προσβολή ιών των βακτηρίων,δηλαδή των φάγων
25.

Η DNA δεσμάση συνδέει τον φορέα κλωνοποίησης με το DNA του οργανισμού δότη κατά την κατασκευή τόσο γονιδιωματικής όσο και cDNA βιβλιοθήκης
Loading...