Επαναληπτικό 4ου Κεφαλαίου (6)

1.

Η απομόνωση των περιοριστικών ενδονουκλεασών και των φορέων κλωνοποίησης έδωσε ώθηση
2.

Τι ονομάζουμε κλώνο
3.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες είναι ένζυμα που
4.

Ποιοι είναι οι πλέον χαρακτηριστικοί τύποι φορέων κλωνοποίησης
5.

Όταν ένα πλασμίδιο κόβεται από την περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI
6.

Ποια διαδικασία ονομάζεται μετασχηματισμός
7.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει
8.

Τα γονίδια των αλυσίδων των αιμοσφαιρινών του ανθρώπου εκφράζονται
9.

Οι cDNA βιβλιοθήκες περιέχουν
10.

Κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης κομματιών του γονιδιώματος ενός ανώτερου ευκαρυωτικού οργανισμού σε ειδικούς φορείς, δημιουργούνται
11.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των cDNA βιβλιοθηκών έναντι των γονιδιωματικών
12.

Στη cDNA βιβλιοθήκη η σύνθεση της συμπληρωματικής αλυσίδας DNA γίνεται από το ένζυμο
13.

Ποια διαδικασία ονομάζεται αποδιάταξη
14.

Ποια διαδικασία ονομάζεται υβριδοποίηση
15.

Μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη περιέχει μεγάλο αριθμό κλωνοποιημένου χρωμοσωμικού DNA, ο οποίος αποτελείται από κομμάτια που περιέχουν
16.

Για τον εντοπισμό του κομματιού του DNA που θέλουμε να μελετήσουμε σε μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη χρησιμοποιούμε ιχνηθετημένα μόρια ανιχνευτές, τα οποία μπορεί να είναι
17.

Τη διαδικασία της υβριδοποίησης εφαρμόζουμε όταν θέλουμε
18.

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η δημιουργία εκκατομυρίων αντιγράφων του γονιδίου που περιέχεται σε ένα βακτηριακό κλώνο
19.

Πότε χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)
20.

Πού βρίσκει εφαρμογές η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)
Loading...