Επαναληπτικό 5ου Κεφαλαίου (1)

1.

Στα πειράματα του ο Mendel είχε επιτυχία επειδή
2.

Το μοσχομπίζελο (Pisum sativum) αποδείχτηκε κατάλληλο για τα πειράματα του Mendel, επειδή
3.

Ο πρώτος νόμος του Mendel περιγράφει
4.

Ποια γονίδια ονομάζονται αλληλόμορφα
5.

Ομόζυγο για μια συγκεκριμένη ιδιότητα είναι ένα άτομο όταν έχει
6.

Επικρατές είναι
7.

Τι ονομάζεται φαινότυπος
8.

Στις διασταυρώσεις διυβριδισμού μελετάμε
9.

Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Mendel
10.

Αν διασταυρώσουμε ένα άνθος με μακρύ μίσχο με ένα άνθος με κοντό μίσχο και το άνθος που θα πάρουμε στην πρώτη θυγατρική γρνιά έχει ενδιάμεσο μήκος μίσχου, τότε το γονίδιο που ελέγχει αυτόν το χαρακτήρα είναι
11.

Αν διασταυρώσουμε ένα ποντίκι με μαύρο τρίχωμα με ένα ποντίκι με άσπρο τρίχωμα και το ποντίκι που θα πάρουμε στην πρώτη θυγατρική γενιά είναι ασπρόμαυρο, τότε το γονίδιο που ελέγχει αυτόν τον χαρακτήρα είναι
12.

Αν διασταυρώσουμε ένα ετερόζυγο μοσχομπίζελο με λεία σπέρματα με ένα μοσχομπίζελο με ρυτιδωμένα σπέρματα, η αναλογία φαινοτύπων (λεία:ρυτιδωμένα) που θα πάρουμε στην πρώτη θυγατρική γενιά θα είναι
13.

Αν διασταυρώσουμε ετερόζυγα μοσχομπίζελα με κίτρινα και λεία σπέρματα (διασταύρωση διυβριδισμού), κάθε γονέας μπορεί να παράγει, με ίση πιθανότητα για τον καθένα, τα παρακάτω είδη γαμετών
14.

Τα γονίδια που προκαλούν πρόωρο τερματισμό της κύησης ονομάζονται
15.

Η μελέτη μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτήρων στον άνθρωπο εμφανίζει πολλές δυσκολίες, επειδή
16.

Ποιοι χαρακτήρες ονομάζονται μονογονιδιακοί
17.

Σε ένα γενεαλογικό δένδρο απεικονίζονται διαγραμματικά τα μέλη μιας οικογένειας για πολλές γενιές και σε αυτή την απεικόνιση αναπαριστώνται
18.

Κάθε άτομο που απεικονίζεται σε ένα γενεαλογικό δένδρο χαρακτηρίζεται από δύο αριθμούς, ένα λατινικό και έναν αραβικό, οι οποίοι προσδιορίζουν αντίστοιχα
19.

Σε ένα γενεαλογικό δένδρο τα άτομα των οποίων δε γνωρίζουμε το φύλο αναπαριστώνται με
20.

Η γραμμή τριχοφυϊας με κορυφή είναι χαρακτήρας
Loading...