Επαναληπτικό 5ου Κεφαλαίου (2)

1.

Οι απόγονοι δύο ετερόζυγων ατόμων,για το χαρακτήρα προσκολλημένοι λοβοί αυτιών, θα φέρουν το χαρακτήρα αυτό σε ποσοστό
2.

Οι απόγονοι δύο ετερόζυγων ατόμων, για την ασθένεια της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, θα είναι ασθενές σε ποσοστό
3.

Από φυσιολογικούς γονείς προκύπτουν φυσιολογικοί απόγονοι
4.

Οι αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες εκδηλώνονται
5.

Οι απόγονοι δύο ετερόζυγων ατόμων, για την ασθένεια της κυστικής ίνωσης, θα φέρουν την ασθένεια με πιθανότητα
6.

Άτομα ετερόζυγα με φυσιολογικό φαινότυπο ανομάζονται φορείς και
7.

Η πιθανότητα και οι δύο σύζυγοι να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας, που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, αυξάνεται όταν
8.

Ποιο είναι το πρότυπο που ακολουθεί η κληρονομικότητα των φυλοσύνδετων υπολειπόμενων γονιδίων
9.

Όταν μια γυναίκα που είναι φορέας της μερικής αχρωματοψίας παντρεύεται ένα φυσιολογικό άνδρα, δημιουργούνται απόγονοι
10.

Όταν μια γυναίκα που είναι φορέας της αιμορροφιλίας παντρεύεται ένα φυσιολογικό άνδρα, τότε
11.

Ένα σημαντικό στοιχείο που βοήθησε τον Mendel στα πειράματά του ήταν ότι επέλεξε με μεγάλη προσοχή το φυτό που χρησιμοποίησε, γιατί το μοσχομπίζελο εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα για τη μελέτη του τρόπου μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτηριστικών
12.

Είναι απαραίτητο ο οργανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μηχανισμών της κληρονομικότητας να μην εμφανίζει ποικιλότητα σε κάποιους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, για να μελετήσουμε την κληρονομικότητα του χρώματος των μαλλιών σε έναν πληθυσμό, πρέπει όλα τα άτομα να έχουν ίδιο χρώμα μαλλιών
13.

Κατά την αυτογονιμοποίηση του μοσχομπίζελου, η οποία συμβαίνει φυσιολογικά, η γύρη από τους στήμονες ενός άνθους μπορεί να μεταφερθεί με ειδικό εργαλείο στον ύπερο του επιθυμητού άνθους
14.

Αλληλόμορφα είναι τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα, ενώ πολλαπλά αλληλόμορφα ονομάζονται τα αλληλόμορφα γονίδια που σε έναν πληθυσμό υπάρχουν τρία ή περισσότερα για μια γενετική θέση
15.

Όταν ένα ετερόζυγο άτομο έχει φαινότυπο που είναι ενδιάμεσος ως προς τους αντίστοιχους των δύο γονέων του, τότε τα γονίδιά του ονομάζονται συνεπικρατή, ενώ, στην περίπτωση που στα ετερόζυγα άτομα εκφράζονται και τα δύο αλληλόμορφα στο φαινότυπο, τα γονίδια ονομάζονται ατελώς επικρατή
16.

Στον άνθρωπο, το μενδελικό τύπο κληρονομικότητας ακολουθούν οι μονογονιδιακοί χαρακτήρες, δηλαδή οι χαρακτήρες που καθορίζονται από αλληλόμορφα ενός μόνο γονιδίου
17.

Στις αυτοσωμικές επικρατείς ασθένειες, όπως η β-θαλασσαιμία και η κυστική ίνωση, τα ασθενή άτομα είναι συνήθως ετερόζυγα, ενώ οι αυτοσωμικές υπολειπόμενες ασθένειες εκδηλώνονται μόνο στα ομόζυγα άτομα που έχουν κληρονομήσει ένα παθολογικό αλληλόμορφο από κάθε γονέα
18.

Εάν ένας άνδρας με αχρωματοψία στο κόκκινο παντρευτεί μια γυναίκα φυσιολογική (ομόζυγη), όλοι οι αρσενικοί απόγονοί τους θα είναι υποχρεωτικά φορείς, ενώ όλοι οι θηλυκοί απόγονοι θα είναι υγιείς
19.

Τα άτομα με ομάδα αίματος Α έχουν στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων τους αντιγόνο τύπου Α, ενώ τα άτομα ομάδας αίματος Β έχουν αντιγόνο Β. Ένα άτομο ομάδας αίματος ΑΒ έχει αντιγόνα Α και Β, ενώ ένα άτομο ομάδας αίματος 0 δεν έχει κανένα αντιγόνο
20.

Ένα άτομο με ίδια αλληλόμορφα γονίδια για μια συγκεκριμένη ιδιότητα είναι ομόζυγο για την ιδιότητα αυτή, ενώ ένα άτομο με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια είναι ετερόζυγο για την ιδιότητα που μελετάμε
Loading...