Επαναληπτικό 6ου Κεφαλαίου (1)

1.

Τι ονομάζουμε μεταλλάξεις
2.

Γονιδιακή ονομάζεται η μετάλλαξη κατά την οποία η αλλαγή αφορά μικρό αριθμό αζωτούχων βάσεων και δημιουργείται με
3.

Αν μια μετάλλαξη αφορά μεγάλο τμήμα ενός χρωμοσώματος, τότε έχουμε
4.

Μεταλλάξεις που μπορούν να μεταβιβαστούν από τη μια γενιά στην άλλη είναι αυτές που συμβαίνουν
5.

Μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν
6.

Για ένα άτομο σημαντικότερες είναι οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν
7.

Η διαφορά στην αιμοσφαιρίνη των φυσιολογικών ενηλίκων και αυτών που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική αναιμία εντοπίζεται
8.

Στη δρεπανοκυτταρική αναιμία η μεταλλαγμένη αιμοσφαιρίνη συμβολίζεται ως
9.

Τα κωδικόνια που κωδικοποιούν τα αμινοξέα γλουταμινικό οξύ και βαλίνη είναι αντίστοιχα
10.

Στη δρεπανοκυτταρική αναιμία τα δρεπανοκύτταρα
11.

Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία
12.

Στη δρεπανοκυτταρική αναιμία δημιουργούνται προβλήματα
13.

Η ενεργότητα ενός ενζύμου μπορεί να ελαττωθεί ή να μηδενιστεί εάν
14.

Σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα προκαλείται προσθήκη ή έλλειψη ενός ή περισσότερων αμινοξέων όταν γίνεται προσθήκη ή έλλειψη διαδοχικών αζωτούχων βάσεων σε αριθμό
15.

Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται σιωπηλές
16.

Οι αυτόματες μεταλλάξεις προέρχονται από λάθη που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
17.

Παράγοντες του περιβάλλοντος με μεταλλαξογόνο δράση είναι
18.

Η αιμοσφαιρίνη είναι μια πρωτεϊνη η οποία
19.

Στους ενήλικες, η κύρια πρωτεϊνη είναι
20.

Η σοβαρή αναιμία που εμφανίζουν τα ομόζυγα άτομα με β-θαλασσαιμία οφείλεται
Loading...