Επαναληπτικό 7ου Κεφαλαίου Σ-Λ (2)

1.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο διπλασιασμού και κατά συνέπεια το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών είναι η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, το pH, το οξυγόνο και η θερμοκρασία
2.

Η πενικιλίνη έχει σώσει εκατομμύρια ζωές προσφέροντας προστασία από σοβαρές ασθένειες όπως οι πνευμονικές λοιμώξεις, η βλεννόρροια και η σύφιλη
3.

Η παραγωγή τροφίμων και ποτών με χρησιμοποίηση μικροοργανισμών αποτελεί την πρώτη εφαρμογή μεθόδων Βιοτεχνολογίας για παραγωγή και άλλων προϊόντων εκτός από αυτήν της πενικιλίνης και άλλων αντιβιοτικών
4.

Η πενικιλίνη είναι προϊόν μυκήτων του γένους Penicillium. Στελέχη του μύκητα αυτού, τα οποία έχουν επιλεγεί για την υψηλή απόδοσή τους, καλλιεργούνται σε βιοαντιδραστήρα σε στερεό θρεπτικό υλικό και ακολουθεί η καλλιέργεια στο εργαστήριο
5.

Ο όρος «Βιοτεχνολογία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη «διαδικασία παραγωγής προϊόντων από ακατέργαστα υλικά με τη βοήθεια ζωντανών οργανισμών»
6.

Η Βιοτεχνολογία είναι μια επιστήμη που στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA και σε τεχνικές καλλιέργειας και ανάπτυξης των μικροοργανισμών, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής νέων επιθυμητών ιδιοτήτων στους ζωντανούς οργανισμούς
7.

Οι μικροοργανισμοί, όταν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, αυξάνονται σε μέγεθος και διαιρούνται με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού τους. Τα κύτταρα που προκύπτουν, μετά από κάθε διαίρεση, έχουν πρακτικά μέγεθος μεγαλύτερο από το αρχικό κύτταρο
8.

Ο ρυθμός ανάπτυξης ενός πληθυσμού μικροοργανισμών, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο διαιρούνται τα κύτταρά του, καθορίζεται από το χρόνο διπλασιασμού. Κάθε είδος μικροοργανισμού έχει χαρακτηριστικό χρόνο διπλασιασμού
9.

Για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός, είναι απαραίτητο να προμηθεύεται από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται μια σειρά θρεπτικών συστατικών όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο, διάφορα μεταλλικά ιόντα και το νερό
10.

Κατά τη διαδικασία καθαρισμού του προϊόντος που παραλαμβάνεται από το βιοαντιδραστήρα, γίνεται διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά συστατικά με διήθηση ή με φυγοκέντριση
11.

Η πηγή άνθρακα για τους ετερότροφους μικροοργανισμούς είναι το CO της ατμόσφαιρας, ενώ για τους αυτότροφους διάφορες οργανικές ενώσεις όπως οι υδατάνθρακες
12.

Εκτός των άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως είναι τα μεταλλικά ιόντα, οι περισσότεροι μικροοργανισμοί προμηθεύονται το άζωτο που χρειάζονται από την αμμωνία ή τα νιτρικά ιόντα
13.

Για την ανάπτυξη των υποχρεωτικά αναερόβιων μικροοργανισμών απαιτείται υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου, ενώ για τους υποχρεωτικά αερόβιους το οξυγόνο είναι τοξικό
14.

Για την καλλιέργεια βακτηρίων και μυκήτων είναι απαραίτητη η απομόνωση των διάφορων ειδών βακτηρίων ή μυκήτων, η παρασκευή κατάλληλων θρεπτικών υλικών και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξής τους
15.

Τα στερεά θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες περιέχουν έναν πολυσακχαρίτη που προέρχεται από τη φύκη, το άγαρ, το οποίο στερεοποιείται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 45C
16.

Όταν γίνεται βιομηχανική καλλιέργεια, χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές οι οποίες ονομάζονται βιοαντιδραστήρες και επιτρέπουν τον έλεγχο και τη ρύθμιση των συνθηκών (θερμοκρασία, pH,συγκέντρωση O2)
17.

Τα προϊόντα κάθε ζύμωσης είναι είτε τα ίδια τα κύτταρα είτε τα προϊόντα των κυττάρων, όπως πρωτεϊνες και αντιβιοτικά, που ονομάζονται βιομάζα
18.

Στο θρεπτικό υλικό που προστίθεται στους βιοαντιδραστήρες χρησιμοποιούνται φτηνές πηγές άνθρακα, όπως η μελάσα, η οποία αποτελεί παραπροϊόν της επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου ή σακχαρότευτλων
19.

Σε κάθε κλειστή καλλιέργεια η διάρκεια κάθε φάσης διαφέρει ανάλογα με το είδος των μικροοργανισμών, οι οποίοι παράγουν χρήσιμα προϊόντα συνήθως κατά τη διάρκεια της λανθάνουσας φάσης ανάπτυξής τους
20.

Στην κλειστή καλλιέργεια τοποθετείται στο βιοαντιδραστήρα ορισμένη ποσότητα αποστειρωμένου θρεπτικού υλικού, η οποία εμβολιάζεται με αρχική καλλιέργεια μικροοργανισμών και η καλλιέργεια συνεχίζεται μέχρι την παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος
21.

Κατά τη στατική φάση μιας συνεχούς καλλιέργειας ο πληθυσμός των βακτηρίων δεν αυξάνεται, λόγω εξάντλησης κάποιου θρεπτικό συστατικού ή λόγω συσσώρευσης τοξικών προϊόντων από το μεταβολισμό των μικροοργανισμών
Loading...